(٣٨٦) Muka surat 386


28:6

28_6

Dan Kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu, serta hendak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama-sama tentera mereka apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang bertindas itu.

(Al-Qasas 28:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 386 - ٣٨٦

28:7

28_7

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa:" Susukanlah dia; dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya (dari angkara Firaun), maka (letakkanlah dia di dalam peti dan) lepaskanlah dia ke laut; dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berdukacita; sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan Kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari Rasul-rasul Kami.

(Al-Qasas 28:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 386 - ٣٨٦

28:8

28_8

Setelah itu dia dipungut oleh orang-orang Firaun; kesudahannya dia akan menjadi musuh dan menyebabkan dukacita bagi mereka; sesungguhnya Firaun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah.

(Al-Qasas 28:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 386 - ٣٨٦

28:9

28_9

Dan (ketika melihat kanak-kanak itu) berkatalah isteri Firaun: "(Semoga ia menjadi) cahaya mata bagiku dan bagimu; janganlah kamu membunuhnya; mudah-mudahan ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak". Padahal mereka tidak menyedari (kesudahannya).

(Al-Qasas 28:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 386 - ٣٨٦

28:10

28_10

Dan (sepeninggalannya) menjadilah hati ibu Musa kosong; sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus-terang jika tidaklah Kami kuatkan hatinya (dengan perasaan sabar dan tenang tenteram), supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya (akan janji Allah).

(Al-Qasas 28:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 386 - ٣٨٦

28:11

28_11

Dan berkatalah ia kepada kakak Musa: "Pergilah cari khabar beritanya". (Maka pergilah ia) lalu dilihatnya dari jauh sedang orang ramai tidak menyedarinya.

(Al-Qasas 28:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 386 - ٣٨٦

28:12

28_12

Dan Kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya; (melihatkan halnya itu), kakaknya berkata: "Mahukah, aku tunjukkan kamu kepada penduduk sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu, serta mereka tulus ikhlas kepadanya?"

(Al-Qasas 28:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 386 - ٣٨٦

28:13

28_13

Maka (dengan jalan itu) Kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenang tenteram hatinya dan tidak berdukacita (disebabkan bercerai dengannya); dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah (untuk menyelamatkannya) adalah benar; akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (yang demikian itu).

(Al-Qasas 28:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 386 - ٣٨٦