(٣٩٠) Muka surat 390


28:36

28_36

Setelah Nabi Musa datang kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat keterangan Kami yang terang nyata, mereka berkata: "Apa yang engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar tentang perkara ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu".

(Al-Qasas 28:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 390 - ٣٩٠

28:37

28_37

Dan (bagi menjawabnya) Nabi Musa berkata: "Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang membawa hidayah petunjuk dari sisiNya dan siapa yang akan beroleh kesudahan yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya".

(Al-Qasas 28:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 390 - ٣٩٠

28:38

28_38

Dan Firaun pula berkata: "Wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang tuhan yang lain daripadaku; oleh itu, wahai Haman, bakarkanlah untukku batu-bata, serta binalah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku naik melihat Tuhan Musa (yang dikatakannya itu); dan sesungguhnya aku percaya adalah Musa dari orang-orang yang berdusta".

(Al-Qasas 28:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 390 - ٣٩٠

28:39

28_39

Dan berlaku sombong takburlah Firaun dan tenteranya di negeri itu dengan tiada alasan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami.

(Al-Qasas 28:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 390 - ٣٩٠

28:40

28_40

Dengan sebab itu Kami mengepungnya bersama-sama tenteranya serta Kami humbankan mereka ke dalam laut; maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang zalim.

(Al-Qasas 28:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 390 - ٣٩٠

28:41

28_41

Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua (dalam kesesatan) yang mengajak ke neraka (dengan kekufurannya), dan pada hari kiamat pula mereka tidak mendapat sebarang pertolongan.

(Al-Qasas 28:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 390 - ٣٩٠

28:42

28_42

Dan Kami iringi mereka dengan laknat di dunia ini, dan pada hari kiamat pula adalah mereka dari orang-orang yang tersingkir (dari rahmat Kami) dengan sehina-hinanya.

(Al-Qasas 28:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 390 - ٣٩٠

28:43

28_43

Dan demi sesungguhnya, Kami berikan kepada Nabi Musa Kitab Taurat sesudah Kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu, untuk membuka hati dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat, semoga mereka beringat.

(Al-Qasas 28:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 390 - ٣٩٠