(٣٩٣) Muka surat 393


28:60

28_60

Dan apa jua (harta benda dan lain-lainnya) yang diberikan kepada kamu, maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya; dalam pada itu, apa jua yang ada di sisi Allah (yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat) adalah ia lebih baik dan lebih kekal; maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya?

(Al-Qasas 28:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:61

28_61

(Jika sudah diketahui yang demikian) maka adakah orang yang Kami janjikan kepadanya janji yang baik (balasan Syurga) lalu ia mendapatnya, sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia kemudian ia pada hari kiamat termasuk dalam golongan yang dibawa (untuk menerima azab neraka)?

(Al-Qasas 28:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:62

28_62

Dan pada hari (kiamat itu) Allah menyeru mereka lalu bertanya:" Mana dia sekutu-sekutuKu, yang kamu anggap mereka (menjadi tuhan dan dapat memberikan pertolongan)?"

(Al-Qasas 28:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:63

28_63

Mereka yang berhak menerima hukuman (azab neraka) berkata: "Wahai Tuhan kami, inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatannya, kami menyebabkan mereka sesat (dengan pilihan mereka sendiri) sebagaimana kami telah sesat (dengan pilihan kami sendiri); (dengan ini) kami mengakui kepadaMu bahawa kami berlepas diri (dari kekufuran mereka). Bukanlah Kami yang mereka puja dan taati, (bahkan mereka hanya memuja dan mentaati hawa nafsu mereka sendiri)".

(Al-Qasas 28:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:64

28_64

Dan dikatakan (kepada mereka): Panggilah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah (untuk menolong kamu)". lalu mereka memanggilnya, tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut panggilan mereka; dan mereka tetap melihat azab (dengan merasa sesal) serta bercita-cita kalaulah mereka di dunia dahulu menurut petunjuk.

(Al-Qasas 28:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:65

28_65

Dan pada hari (kiamat itu) Allah menyeru mereka lalu bertanya: "Apa jawab kamu kepada Rasul-rasul yang diutus kepada kamu dahulu?

(Al-Qasas 28:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:66

28_66

Maka gelaplah kepada mereka, pada hari itu, segala khabar berita dan peristiwa (yang telah lalu), serta menjadilah mereka tidak dapat hendak bertanya-tanyaan sesama sendiri.

(Al-Qasas 28:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:67

28_67

(Demikianlah akibat orang-orang derhaka), adapun orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah ia dari orang-orang yang berjaya.

(Al-Qasas 28:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:68

28_68

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan Dia lah juga yang memilih (satu-satu dari makhlukNya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan); tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapapun memilih (selain dari pilihan Allah). Maha Suci Allah dan Maha Tinggilah keadaanNya dari apa yang mereka sekutukan denganNya.

(Al-Qasas 28:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:69

28_69

Dan Tuhanmu mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan.

(Al-Qasas 28:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣

28:70

28_70

Dan Dia lah Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji tertentu bagiNya, di dunia dan di akhirat; dan hanyalah Dia yang berkuasa menghukum, serta kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.

(Al-Qasas 28:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 393 - ٣٩٣