(٣٩٦) Muka surat 396


28:85

28_85

Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (beramal dan menyampaikan) Al-Quran (wahai Muhammad) sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Katakanlah (kepada kaum yang menentangmu): "Tuhanku amat mengetahui akan sesiapa yang membawa hidayah petunjuk dan sesiapa pula yang berada dalam kesesatan yang nyata ".

(Al-Qasas 28:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

28:86

28_86

Dan engkau (wahai Muhammad) tidak pernah berharap supaya Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu, (tetapi ia diturunkan kepadamu) hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi penyokong bagi orang-orang kafir.

(Al-Qasas 28:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

28:87

28_87

Dan janganlah mereka (yang ingkar) dapat menghalangmu (daripada menyampaikan dan beramal dengan) ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu; dan serulah manusia kepada (agama) Tuhanmu; dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik.

(Al-Qasas 28:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

28:88

28_88

Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Zat Allah. BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan (untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan).

(Al-Qasas 28:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

Surah Al-'Ankabuut - سورة العنكبوت


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


29:1

29_1

Alif, Laam, Miim.

(Al-'Ankabuut 29:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

29:2

29_2

Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)?

(Al-'Ankabuut 29:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

29:3

29_3

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang-orang yang berdusta.

(Al-'Ankabuut 29:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

29:4

29_4

Bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab Kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu.

(Al-'Ankabuut 29:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

29:5

29_5

Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah (untuk menerima balasan), maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba (dengan tidak syak lagi); dan Allah jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Al-'Ankabuut 29:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦

29:6

29_6

Dan sesiapa yang berjuang (menegakkan Islam) maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri; sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk.

(Al-'Ankabuut 29:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 396 - ٣٩٦