(٣٩٩) Muka surat 399


29:24

29_24

Kemudian, seruan Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya melainkan dengan kata-kata (tentangan yang keras): "Bunuhlah dia atau bakarlah dia". Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api (yang disediakan oleh kaumnya). Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang (mahu) beriman.

(Al-'Ankabuut 29:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 399 - ٣٩٩

29:25

29_25

Dan Nabi Ibrahim berkata pula (kepada kaumnya): "Perbuatan kamu menyembah berbagai berhala, tidak menyembah Allah itu, hanyalah kerana menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan dunia ini; kemudian pada hari kiamat kelak setengah kamu akan membantah setengahnya yang lain, dan setengah kamu pula akan melaknatkan setengahnya yang lain; dan (kesudahannya) tempat kembali kamu ialah neraka, dan kamu tidak akan beroleh sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan".

(Al-'Ankabuut 29:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 399 - ٣٩٩

29:26

29_26

Setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata: "Aku hendak berhijrah kepada TuhanKu, sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".

(Al-'Ankabuut 29:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 399 - ٣٩٩

29:27

29_27

Dan Kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya) dan Yaakub (cucunya); dan Kami jadikan dalam kalangan keturunannya orang-orang yang berpangkat Nabi dan menerima Kitab-kitab agama; dan Kami berikan balasannya yang baik di dunia; dan sesungguhnya adalah ia, pada hari akhirat, dari orang-orang yang soleh.

(Al-'Ankabuut 29:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 399 - ٣٩٩

29:28

29_28

Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi Lut tatkala ia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam ini sebelum kamu.

(Al-'Ankabuut 29:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 399 - ٣٩٩

29:29

29_29

"Patutkah kamu mendatangi orang lelaki (untuk memuaskan nafsu syahwat kamu)? Dan kamu memotong jalan lalu-lalang (untuk tujuan jahat kamu)? Dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perhimpunan kamu?" Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata (secara mengejek-ejek): "Datangkanlah kepada kami azab dari Allah (yang engkau janjikan itu) jika betul engkau dari orang-orang yang benar".

(Al-'Ankabuut 29:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 399 - ٣٩٩

29:30

29_30

Nabi Lut berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan (menderhaka)".

(Al-'Ankabuut 29:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 399 - ٣٩٩