(٤٠١) Muka surat 401


29:39

29_39

Dan (ingatkanlah juga peristiwa kebinasaan) Qarun dan Firaun serta Haman. Dan demi sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan (mukjizat) yang jelas nyata, lalu mereka berlaku sombong takbur di bumi (mendustakannya), padahal mereka tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah).

(Al-'Ankabuut 29:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 401 - ٤٠١

29:40

29_40

Maka masing-masing Kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang Kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu; dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggempakan bumi; dan ada yang Kami timbuskan dia di bumi; dan ada pula yang Kami tenggelamkan di laut. Dan (ingatlah) Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

(Al-'Ankabuut 29:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 401 - ٤٠١

29:41

29_41

Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung (yang diharapkan pertolongannya) adalah seperti labah-labah yang membuat sarang (untuk menjadi tempat perlindungannya); padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput ialah sarang labah-labah, kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan.

(Al-'Ankabuut 29:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 401 - ٤٠١

29:42

29_42

Sesungguhnya Allah mengetahui (kepalsuan) apa jua yang mereka sembah yang lain daripadaNya, dan Allah jualah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-'Ankabuut 29:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 401 - ٤٠١

29:43

29_43

Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu Kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya.

(Al-'Ankabuut 29:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 401 - ٤٠١

29:44

29_44

Allah mencipta langit dan bumi dengan cara yang layak dan berhikmat; sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda (yang membuktikan kebijaksanaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

(Al-'Ankabuut 29:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 401 - ٤٠١

29:45

29_45

Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

(Al-'Ankabuut 29:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 401 - ٤٠١