(٤٠٤) Muka surat 404


29:64

29_64

Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini (meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat) tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan; dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya; kalaulah mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat).

(Al-'Ankabuut 29:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

29:65

29_65

Dalam pada itu, apabila mereka naik bahtera (lalu menemui sesuatu bahaya di laut), mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadaNya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka (naik) ke darat, mereka berlaku syirik kepadaNya.

(Al-'Ankabuut 29:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

29:66

29_66

(Akibat syirik itu) menjadilah mereka orang-orang yang kufurkan nikmat yang Kami telah berikan kepadanya, dan (menjadi) orang-orang yang hanya dapat bersuka ria di dunia; kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat buruk apa yang mereka lakukan.

(Al-'Ankabuut 29:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

29:67

29_67

Dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa Kami telah menjadikan (Makkah, negeri mereka) tanah suci yang dihormati, lagi aman; sedang orang-orang ramai yang tinggal (dalam daerah-daerah) di sekeliling mereka sentiasa diculik (untuk ditawan atau dibunuh) ? Oleh itu, patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah, dan kufur ingkar akan nikmat-nikmat Allah?

(Al-'Ankabuut 29:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

29:68

29_68

Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah, atau mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah (telah diketahui bahawa) dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?

(Al-'Ankabuut 29:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

29:69

29_69

Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.

(Al-'Ankabuut 29:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

Surah Ar-Ruum - سورة الروم


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


30:1

30_1

Alif, Laam, Miim.

(Ar-Ruum 30:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

30:2

30_2

Orang-orang Rom telah dikalahkan -

(Ar-Ruum 30:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

30:3

30_3

Di negeri yang dekat sekali; dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya -

(Ar-Ruum 30:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

30:4

30_4

Dalam masa tidak sampai sepuluh tahun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya; dan pada ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, orang-orang yang beriman akan bergembira -

(Ar-Ruum 30:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤

30:5

30_5

Dengan kemenangan yang diberi Allah. Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan Dia lah jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Ar-Ruum 30:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 404 - ٤٠٤