(٤٠٨) Muka surat 408


30:33

30_33

Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, mereka segera berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadaNya; kemudian apabila Allah memberi mereka merasai sesuatu rahmat daripadaNya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhannya;

(Ar-Ruum 30:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨

30:34

30_34

Dengan sebab itu, mereka mengingkari nikmat-nikmat yang telah Kami berikan kepadanya. Maka (dikatakan kepada mereka): "Bersenang-senanglah kamu (bagi sementara), kemudian kamu akan mengetahui (balasan kederhakaan kamu)".

(Ar-Ruum 30:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨

30:35

30_35

Pernahkah Kami menurunkan kepada mereka (yang musyrik itu) sebarang bukti keterangan, lalu ia menerangkan jalan yang membolehkan mereka lakukan perbuatan syirik itu?

(Ar-Ruum 30:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨

30:36

30_36

Dan apabila Kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, mereka bergembira dengannya (sehingga lupa daratan); dan jika mereka ditimpa sesuatu bencana disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa.

(Ar-Ruum 30:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨

30:37

30_37

(Mengapa mereka bersikap demikian?) dan mengapa mereka tidak melihat (dengan hati mereka) bahawa Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya (sebagai cubaan adakah orang itu bersyukur atau sebaliknya), dan Ia juga yang menyempitkannya (sebagai ujian sama ada diterima dengan sabar atau tidak)? Sesungguhnya hal yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

(Ar-Ruum 30:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨

30:38

30_38

Maka (bagi menyatakan sikap syukur) berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.

(Ar-Ruum 30:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨

30:39

30_39

Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.

(Ar-Ruum 30:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨

30:40

30_40

Allah jualah yang mencipta kamu; kemudian Ia memberi rezeki kepada kamu; sesudah itu Ia mematikan kamu; kemudian Ia menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut? Maha Suci Allah dan Tertinggi keadaanNya dari apa yang mereka sekutukan (denganNya).

(Ar-Ruum 30:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨

30:41

30_41

Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).

(Ar-Ruum 30:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 408 - ٤٠٨