(٤٠٣) Muka surat 403


29:53

29_53

Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab (yang dijanjikan); dan kalau tidaklah kerana adanya tempoh yang telah ditetapkan, tentulah azab itu akan datang menimpa mereka; dan azab itu tetap akan datang menimpa mereka secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya.

(Al-'Ankabuut 29:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:54

29_54

Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab itu, padahal sesungguhnya neraka Jahannam tetap akan meliputi orang-orang yang kafir -

(Al-'Ankabuut 29:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:55

29_55

Pada hari azab itu menyelubungi mereka dari sebelah atas mereka dan dari bawah kaki mereka; dan (malaikat yang melakukannya) akan berkata kepada mereka: "Rasalah kamu (balasan) apa yang kamu telah kerjakan".

(Al-'Ankabuut 29:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:56

29_56

Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Sesungguhnya bumiKu adalah luas (untuk kamu bebas beribadat); oleh itu, (di mana sahaja kamu dapat berbuat demikian) maka hendaklah kamu ikhlaskan ibadat kamu kepadaKu.

(Al-'Ankabuut 29:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:57

29_57

Tiap-tiap diri (sudah tetap) akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Kami (untuk menerima balasan).

(Al-'Ankabuut 29:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:58

29_58

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh -

(Al-'Ankabuut 29:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:59

29_59

(Iaitu) mereka yang sabar, dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya.

(Al-'Ankabuut 29:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:60

29_60

Dan (ingatlah) berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu; dan Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Al-'Ankabuut 29:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:61

29_61

Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya)?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahNya)?

(Al-'Ankabuut 29:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:62

29_62

Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan menyempitkan (rezeki itu) baginya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

(Al-'Ankabuut 29:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣

29:63

29_63

Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (wahai Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak memahami (hakikat tauhid dan pengertian syirik).

(Al-'Ankabuut 29:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 403 - ٤٠٣