(٤٧٣) Muka surat 473


40:50

40_50

Malaikat penjaga neraka menjawab: "Bukankah kamu telah didatangi Rasul-rasul kamu dengan membawa keterangan-keterangan (yang menyatakan akibat perbuatan derhaka kamu)?" Mereka menjawab: "Ya, telah datang". Malaikat itu berkata: "Jika demikian, maka berdoalah kamu sendiri. Dan doa permohonan orang-orang yang kafir pada saat ini hanya menyebabkan mereka berada dalam keadaan dukacita dan kecewa sahaja".

(Ghaafir 40:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣

40:51

40_51

Sesungguhnya Kami tetap membela serta mempertahankan Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman - dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi-saksi (pada hari kiamat)

(Ghaafir 40:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣

40:52

40_52

(Iaitu) pada hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim dalihan-dalihan mereka untuk melepaskan diri, dan mereka akan beroleh laknat, serta mereka beroleh seburuk-buruk tempat tinggal.

(Ghaafir 40:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣

40:53

40_53

Dan demi sesungguhnya! Kami telah memberikan Nabi Musa hidayah petunjuk dan Kami berikan kaum Bani Israil mewarisi Kitab Taurat,

(Ghaafir 40:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣

40:54

40_54

Sebagai hidayah petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna.

(Ghaafir 40:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣

40:55

40_55

(Setelah engkau mengetahui perihal Nabi Musa dan umatnya) maka bersabarlah (wahai Muhammad, dalam perjuangan menegakkan Islam); sesungguhnya janji Allah (untuk menjayakanmu) adalah benar. Dan pohonlah ampun bagi salah silapmu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.

(Ghaafir 40:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣

40:56

40_56

Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka (dari pihak yang diakui benarnya), tidak ada dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran (untuk mengatasimu), kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Oleh itu mintalah perlindungan kepada Allah (dari angkara mereka); sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

(Ghaafir 40:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣

40:57

40_57

Demi sesungguhnya, menciptakan langit dan bumi (dari tiada kepada ada) lebih besar (dan lebih menakjubkan) daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula (sesudah matinya); akan tetapi kebanyakan manusia (yang mengingkari hari kiamat) tidak mengetahui.

(Ghaafir 40:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣

40:58

40_58

Dan sememangnya tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat, dan juga tidaklah sama orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan orang yang melakukan kejahatan. (Meskipun hakikat ini jelas nyata, tetapi) sedikit sangat kamu beringat dan insaf.

(Ghaafir 40:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 473 - ٤٧٣