(٤٧٦) Muka surat 476


40:78

40_78

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu; di antara mereka ada yang Kami ceritakan perihalnya kepadamu, dan ada pula di antaranya yang tidak Kami ceritakan kepada kamu. Dan tidaklah harus bagi seseorang Rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah; (maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh Rasul) kerana apabila datang perintah Allah (menimpakan azab) diputuskan hukum dengan adil; pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah.

(Ghaafir 40:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 476 - ٤٧٦

40:79

40_79

Allah yang menjadikan binatang ternak bagi kamu; sebahagian di antaranya untuk kamu menunggangnya, dan sebahagian lagi untuk kamu makan.

(Ghaafir 40:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 476 - ٤٧٦

40:80

40_80

Dan kamu pula beroleh berbagai faedah pada binatang ternak itu, dan supaya kamu dapat memenuhi sesuatu hajat yang ada dalam hati kamu dengan menggunakan binatang itu; dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal, kamu diangkut.

(Ghaafir 40:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 476 - ٤٧٦

40:81

40_81

Dan Ia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaranNya dan kekuasaanNya (melalui Rasul-rasulNya dan pada makhluk-makhluk yang dijadikanNya); maka di antara tanda-tanda kesempurnaan Allah, yang mana satu, yang kamu ingkari?

(Ghaafir 40:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 476 - ٤٧٦

40:82

40_82

Selain dari itu, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka (yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya)? Orang-orang itu lebih ramai dari mereka, dan lebih dari mereka tentang kekuatan tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Dalam pada itu, apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu, tidak dapat menolongnya sedikitpun.

(Ghaafir 40:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 476 - ٤٧٦

40:83

40_83

Kerana pada masa mereka didatangi oleh Rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan (untuk menyelamatkan mereka, mereka mengejek-ejeknya, dan) mereka bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka (yang mengenai keduniaan semata-mata); dan dengan yang demikian mereka pun diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek dahulu.

(Ghaafir 40:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 476 - ٤٧٦

40:84

40_84

Maka ketika mereka melihat azab Kami, mereka berkata: "Kami beriman kepada Allah semata-mata, dan kami kufur ingkar kepada benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik".

(Ghaafir 40:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 476 - ٤٧٦

40:85

40_85

Maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab Kami, tidak berguna lagi kepada mereka; yang demikian adalah menurut "Sunnatullah" (undang-undang peraturan Allah) yang telah berlaku kepada hamba-hambaNya. Dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kufur ingkar.

(Ghaafir 40:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 476 - ٤٧٦