(٤٧٩) Muka surat 479


41:21

41_21

Dan (setelah berlaku yang demikian), berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit-kulit badan mereka menjawab: "Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata - telah menjadikan kami dapat berkata-kata; dan Dia lah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadaNyalah kamu dikembalikan (untuk menerima balasan).

(Fussilat 41:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩

41:22

41_22

"Dan semasa kamu berselindung (ketika melakukan dosa di dunia dahulu) bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu, akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan (secara bersembunyi itu).

(Fussilat 41:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩

41:23

41_23

"Dan sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu, itulah yang telah membinasakan kamu; (dengan sangkaan kamu yang salah itu) maka menjadilah kamu dari orang-orang yang rugi!"

(Fussilat 41:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩

41:24

41_24

Oleh itu, sama ada mereka bersabar menderita azab atau sebaliknya (maka sama sahaja) kerana nerakalah tempat tinggal mereka; dan jika mereka memohon peluang untuk mendapat keredaan Allah, maka mereka bukanlah lagi dari orang-orang yang diterima permohonannya.

(Fussilat 41:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩

41:25

41_25

Dan Kami adakan untuk mereka teman-teman rapat (dari jin dan manusia), lalu teman-teman itu memperhiaskan kepada mereka (fahaman-fahaman sesat) mengenai perkara-perkara dunia yang ada di hadapan mereka, serta perkara-perkara akhirat yang ada di belakang mereka; dan (dengan sebab itu) tetaplah hukuman (azab) atas mereka bersama-sama dengan umat umat (yang sesat) dari jin dan manusia yang terdahulu daripada mereka. Sesungguhnya mereka semuanya adalah golongan yang rugi (bawaan hidupnya).

(Fussilat 41:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩

41:26

41_26

Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia (dengan nyayian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak), supaya kamu berjaya (mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya)!"

(Fussilat 41:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩

41:27

41_27

Maka, demi sesungguhnya! Kami akan merasakan orang-orang yang kafir itu azab seksa yang seberat-beratnya, dan Kami akan membalas mereka dengan seburuk-buruk balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan.

(Fussilat 41:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩

41:28

41_28

Demikianlah keadaannya balasan musuh-musuh Allah iaitu neraka; disediakan untuk mereka tempat tinggal yang kekal didalamnya, sebagai balasan bagi perbuatan mereka sentiasa mengingkari ayat-ayat Kami.

(Fussilat 41:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩

41:29

41_29

Dan orang-orang yang kafir berkata: "Wahai Tuhan kami! Perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami dari jin dan manusia, untuk kami meletakkan mereka di bawah tapak kaki kami, supaya mereka menjadi golongan yang terkebawah dalam kehinaan".

(Fussilat 41:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 479 - ٤٧٩