(٤٧٨) Muka surat 478


41:12

41_12

Lalu Ia menjadikannya tujuh langit, dalam dua masa; dan Ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Dan Kami hiasi langit yang dekat (pada pandangan mata penduduk bumi) dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui.

(Fussilat 41:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨

41:13

41_13

Oleh itu, kalau mereka (yang musyrik) berpaling (daripada mengesakan Allah dan menurut jalan yang lurus), maka katakanlah (wahai Muhammad): "Aku memberi amaran kepada kamu dengan (azab yang dahsyat, iaitu) petir, seperti petir yang telah menyambar kaum Aad dan kaum Thamud!"

(Fussilat 41:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨

41:14

41_14

(Mereka ditimpa azab itu) kerana semasa mereka didatangi Rasul-rasul (memberikan berbagai penjelasan) mengenai keadaan hidup mereka di dunia dan di akhirat (sambil melarang mereka): "Janganlah kamu menyembah melainkan Allah", mereka menjawab: "Jika Tuhan kami hendak (mengutus Rasul-rasul) tentulah Ia akan menurunkan malaikat; oleh itu sesungguhnya kami kufur ingkar akan apa yang (kamu katakan): kamu diutus membawanya!"

(Fussilat 41:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨

41:15

41_15

Adapun kaum Aad, maka mereka berlaku sombong takbur di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar, serta berkata: "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Dan (mengapa mereka bersikap demikian?) Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka (dari tiada kepada ada) adalah lebih besar kekuatanNya dari mereka? Dan sememangnya mereka sengaja mengingkari tanda-tanda kekuatan Kami (sedang mereka sedia mengetahuinya).

(Fussilat 41:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨

41:16

41_16

Lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang dalam beberapa hari yang nahas malang, kerana Kami hendak merasakan mereka azab seksa yang menghina dalam kehidupan dunia; dan sesungguhnya azab seksa hari akhirat lebih besar kehinaannya; sedang mereka tidak diberikan pertolongan (menghindarkan azab itu).

(Fussilat 41:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨

41:17

41_17

Adapun kaum Thamud, maka Kami beri petunjuk kepadanya, lalu mereka mengutamakan kesesatan dari hidayah petunjuk; mereka pun disambar oleh petir azab yang menghina dengan sebab apa yang mereka telah lakukan.

(Fussilat 41:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨

41:18

41_18

Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman serta mereka tetap bertaqwa.

(Fussilat 41:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨

41:19

41_19

Dan (ingatlah) hari dihimpun musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanannya masing-masing.

(Fussilat 41:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨

41:20

41_20

Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, (maka) pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka, mengenai apa yang mereka telah kerjakan.

(Fussilat 41:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 478 - ٤٧٨