(٥٠٢) Muka surat 502


45:33

45_33

Dan (pada ketika itu) ternyatalah kepada mereka balasan kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan, serta mereka diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek itu!

(Al-Jaathiyah 45:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

45:34

45_34

Dan dikatakan (kepada mereka): "Pada hari ini Kami tidak hiraukan kamu (menderita di dalam azab seksa) sebagaimana kamu tidak hiraukan persediaan untuk menemui hari kamu ini; dan tempat kamu ialah neraka, dan kamu tidak akan beroleh sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan.

(Al-Jaathiyah 45:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

45:35

45_35

"(Balasan buruk) yang demikian ini ialah kerana kamu telah menjadikan ayat-ayat keterangan Allah sebagai ejek-ejekan, dan kerana kamu telah membiarkan diri kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia". Maka pada hari itu mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka, dan mereka tidak diberi peluang untuk bertaubat (memperbaiki kesalahannya).

(Al-Jaathiyah 45:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

45:36

45_36

(Demikianlah ajaran dan peringatan Allah Yang Maha Adil) maka bagi Allah jualah tertentu segala pujian, Tuhan yang mentadbirkan langit, dan Tuhan yang mentadbirkan bumi, - Tuhan sekalian alam.

(Al-Jaathiyah 45:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

45:37

45_37

Dan bagiNyalah keagungan dan kekuasaan di langit dan di bumi; dan dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Jaathiyah 45:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

Surah Al-Ahqaaf - سورة الأحقاف


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


46:1

46_1

Haa, Miim.

(Al-Ahqaaf 46:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

46:2

46_2

Diturunkan Al-Quran ini, dari Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Ahqaaf 46:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

46:3

46_3

(Ingatlah), tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya melainkan dengan ada gunanya yang benar dan dengan ada masa penghujungnya yang tertentu (yang padanya dijalankan pembalasan); dan orang-orang yang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya.

(Al-Ahqaaf 46:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

46:4

46_4

Katakanlah (wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menentangmu): "Sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk - makhluk yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah? Tunjukkanlah kepadaku apakah yang mereka ciptakan dari bahagian bumi ini? Atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian (dengan Allah) dalam mencipta dan menguruskan langit? Bawalah kamu kepadaku sebuah Kitab (dari Allah) yang lain dari Al-Quran ini, atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu (peninggalan orang-orang yang telah lalu) kalau betul kamu orang-orang yang benar (tentang dakwaan kamu itu)!"

(Al-Ahqaaf 46:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢

46:5

46_5

Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah, yang tidak dapat menyahut atau memberikan sebarang pertolongan kepadanya (dari dunia) hinggalah ke hari kiamat, sedang makhluk-makhluk yang mereka sembah itu tidak dapat menyedari atau memberi layanan baik kepada permohonan mereka.

(Al-Ahqaaf 46:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 502 - ٥٠٢