(٥٠١) Muka surat 501


45:23

45_23

Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuiNya (bahawa ia tetap kufur ingkar), dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)? Oleh itu, mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak ingat dan insaf?

(Al-Jaathiyah 45:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:24

45_24

Dan mereka berkata: "Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup (silih berganti); dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman". Pada hal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu; mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata.

(Al-Jaathiyah 45:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:25

45_25

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Kami yang jelas nyata (mengenai soal hidup semula sesudah mati), tidaklah ada hujah mereka (untuk menolak kebenarannya) selain daripada berkata: "Bawakanlah datuk nenek kami (hidup semula) kalau betul kami orang-orang yang benar!"

(Al-Jaathiyah 45:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:26

45_26

Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah yang menghidupkan kamu, kemudian Ia akan mematikan kamu, setelah itu Ia akan menghimpunkan kamu (dalam keadaan hidup semula) pada hari kiamat - (hari) yang tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (ketetapan itu)".

(Al-Jaathiyah 45:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:27

45_27

Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi; dan ketika berlakunya hari kiamat, pada saat itulah ruginya orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah.

(Al-Jaathiyah 45:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:28

45_28

Dan (pada hari kiamat) engkau akan melihat tiap-tiap umat berlutut (dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan); tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalnya (serta dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu telah kerjakan!

(Al-Jaathiyah 45:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:29

45_29

"Inilah surat (tulisan malaikat) Kami, ia memberi keterangan terhadap kamu dengan yang benar, kerana sesungguhnya Kami telah (perintahkan malaikat) menulis segala yang kamu telah lakukan (di dunia dahulu)!"

(Al-Jaathiyah 45:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:30

45_30

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam rahmatNya; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar.

(Al-Jaathiyah 45:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:31

45_31

Adapun orang-orang yang kafir, (maka mereka akan ditempelak dengan dikatakan kepada mereka): "Bukankah ayat-ayatku telah disampaikan dan dibacakan kepada kamu, lalu kamu berlaku sombong takbur (mengingkarinya), serta menjadi kaum yang sentiasa melakukan kesalahan?

(Al-Jaathiyah 45:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١

45:32

45_32

"Dan apabila dikatakan (kepada kamu): ` Sesungguhnya janji Allah (membalas amal kamu) adalah benar, dan hari kiamat tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya ', kamu berkata: ` Kami tidak mengetahui apa dia hari kiamat itu; kami hanya mengira (kemungkinannya) sebagai sangkaan jua, dan kami tidak sekali-kali meyakininya '."

(Al-Jaathiyah 45:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 501 - ٥٠١