(٤٩٧) Muka surat 497


44:19

44_19

"Dan janganlah kamu berlaku sombong takbur terhadap Allah; sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas nyata.

(Ad-Dukhaan 44:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:20

44_20

"Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, daripada kamu merejam (atau menyakiti) daku.

(Ad-Dukhaan 44:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:21

44_21

"Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku (janganlah mengganggu daku)."

(Ad-Dukhaan 44:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:22

44_22

(Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka), maka ia pun merayu kepada Tuhannya lalu berkata: "Sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, (yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk-buruknya)".

(Ad-Dukhaan 44:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:23

44_23

Lalu (diperintahkan kepadanya): "Bawalah hamba-hambaku (pengikut-pengikutmu) keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan orang-orangnya).

(Ad-Dukhaan 44:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:24

44_24

"Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang - terbelah, kerana sesungguhnya mereka (yang mengejarmu itu) ialah tentera yang akan ditenggelamkan (sehingga binasa)".

(Ad-Dukhaan 44:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:25

44_25

Banyak sungguh kebun-kebun dan matair, mereka tinggalkan,

(Ad-Dukhaan 44:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:26

44_26

Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah - mulia,

(Ad-Dukhaan 44:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:27

44_27

Dan juga kemewahan hidup, yang mereka sekian lama menikmatinya.

(Ad-Dukhaan 44:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:28

44_28

Demikianlah keadaannya (hukum Kami ke atas orang-orang yang derhaka); dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun dan orang-orangnya: milik kaum yang lain (kaum Bani Israil).

(Ad-Dukhaan 44:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:29

44_29

Mereka (ketika dibinasakan) itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi (atau penduduk keduanya) dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.

(Ad-Dukhaan 44:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:30

44_30

Dan demi sesungguhnya! Kami telah selamatkan kaum Bani Israil, dari azab yang menghina, -

(Ad-Dukhaan 44:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:31

44_31

Dari penindasan Firaun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong takbur lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas (dalam keganasan dan kekejamannya).

(Ad-Dukhaan 44:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:32

44_32

Dan demi sesungguhnya! Kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan (Kami) - menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia (pada zaman itu),

(Ad-Dukhaan 44:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:33

44_33

Dan Kami berikan kepada mereka (melalui Nabi Musa) berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata (untuk melahirkan sikap mereka).

(Ad-Dukhaan 44:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:34

44_34

(Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Makkah, Allah berfirman): "Sesungguhnya mereka ini akan berkata (kepadamu - wahai Muhammad dan kepada pengikut-pengikutmu):

(Ad-Dukhaan 44:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:35

44_35

"Mati, hanyalah mati kita yang pertama (di dunia), dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi (sesudah itu);

(Ad-Dukhaan 44:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:36

44_36

"(Jika tidak) maka bawakanlah datuk nenek kami (yang telah mati) kalau betul kamu orang-orang yang benar!"

(Ad-Dukhaan 44:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:37

44_37

(Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya?) Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum "Tubba'" dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya Kami telah binasakan, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.

(Ad-Dukhaan 44:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:38

44_38

Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, secara main-main;

(Ad-Dukhaan 44:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧

44:39

44_39

Tidaklah Kami menciptakan keduanya (serta segala yang ada di antaranya) melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar; akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat itu).

(Ad-Dukhaan 44:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 497 - ٤٩٧