(٤٩٦) Muka surat 496

Surah Ad-Dukhaan - سورة الدخان


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


44:1

44_1

Haa, Miim.

(Ad-Dukhaan 44:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:2

44_2

Demi Al-Quran Kitab yang menerangkan kebenaran.

(Ad-Dukhaan 44:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:3

44_3

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat; (Kami berbuat demikian) kerana sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab).

(Ad-Dukhaan 44:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:4

44_4

(Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut, kerana) pada malam yang berkat itu, dijelaskan (kepada malaikat) tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku, (tidak berubah atau bertukar).

(Ad-Dukhaan 44:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:5

44_5

Iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmat kebijaksanaan Kami; sesungguhnya telah menjadi adat Kami mengutus Rasul.

(Ad-Dukhaan 44:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:6

44_6

(Untuk menyampaikan) rahmat dari Tuhanmu (kepada umat manusia); sesungguhnya Allah Jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui (akan segala keadaan hamba-hambaNya).

(Ad-Dukhaan 44:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:7

44_7

Tuhan (yang mencipta dan mentadbirkan keadaan) langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya; kalau betul kamu orang-orang yang yakin (akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu).

(Ad-Dukhaan 44:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:8

44_8

Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia; Dia lah Yang menghidupkan dan Yang mematikan; (Dia lah jua) Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.

(Ad-Dukhaan 44:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:9

44_9

(Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka), bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama.

(Ad-Dukhaan 44:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:10

44_10

Oleh itu tunggulah (wahai Muhammad) semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata (yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat),

(Ad-Dukhaan 44:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:11

44_11

Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia (yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata: "Ini adalah azab yang sungguh menyakitkan".

(Ad-Dukhaan 44:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:12

44_12

(Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman!".

(Ad-Dukhaan 44:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:13

44_13

Bagaimana mereka dapat beringat (menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu)? Pada hal mereka telah pun didatangi seorang Rasul yang memberi keterangan-keterangan (yang cukup untuk mereka beriman)!

(Ad-Dukhaan 44:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:14

44_14

Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata (sesama sendiri): "Dia seorang yang diajar (oleh bangsa asing), dia juga seorang yang gila!"

(Ad-Dukhaan 44:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:15

44_15

Sesungguhnya (kalaulah) kami hapuskan azab itu barang sedikitpun, sudah tentu kamu akan kembali (kufur ingkar).

(Ad-Dukhaan 44:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:16

44_16

(Ingatlah! Kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan) semasa Kami timpakan (kamu dengan) paluan yang besar (dari pihak lawan kamu); sesungguhnya Kami tetap akan menyeksa (dengan azab yang seberat-beratnya).

(Ad-Dukhaan 44:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:17

44_17

Dan demi Sesungguhnya! Sebelum mereka, Kami telah menguji kaum Firaun, dan merekapun telah didatangi oleh seorang Rasul (Nabi Musa) Yang mulia, -

(Ad-Dukhaan 44:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦

44:18

44_18

(Yang memberitahu kepada mereka dengan katanya): Berikanlah kepadaku wahai hamba-hamba Allah (apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku); sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu.

(Ad-Dukhaan 44:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 496 - ٤٩٦