(٤٩٢) Muka surat 492


43:34

43_34

Dan juga pintu-pintu rumah mereka (dari perak juga), dan kerusi-kerusi panjang yang mereka berbaring di atasnya (dari perak juga),

(Az-Zukhruf 43:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:35

43_35

Serta berbagai barang perhiasan (keemasan). Dan (ingatlah), segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia; dan (sebaliknya) kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertaqwa.

(Az-Zukhruf 43:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:36

43_36

Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran (Al-Quran yang diturunkan oleh Allah) Yang maha Pemurah, Kami akan adakan baginya Syaitan (yang menghasut dan menyesatkannya), lalu menjadilah Syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya.

(Az-Zukhruf 43:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:37

43_37

Dan sesungguhnya Syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.

(Az-Zukhruf 43:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:38

43_38

Sehingga apabila ia (yang terjerumus dalam kesesatan itu) datang kepada Kami (pada hari kiamat), berkatalah ia (kepada Syaitannya): "Alangkah baiknya (kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan) antaraku denganmu sejauh timur dengan barat! Kerana (engkau) adalah sejahat-jahat teman".

(Az-Zukhruf 43:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:39

43_39

(Lalu dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini, setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri sendiri, (maka apa yang kamu cita-citakan itu) tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu, kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama di dalam azab".

(Az-Zukhruf 43:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:40

43_40

Maka (mengapa engkau berdukacita wahai Muhammad) adakah engkau berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak mendengar, atau menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta (mata hatinya), dan juga orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata?

(Az-Zukhruf 43:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:41

43_41

Oleh itu (bertenanglah engkau, kerana) kalaulah Kami wafatkan engkau (sebelum Kami perlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka), maka sesungguhnya Kami tetap menyeksakan mereka.

(Az-Zukhruf 43:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:42

43_42

Atau sekiranya Kami (hendak) memperlihatkan kepadamu apa yang Kami janjikan kepada mereka (dari azab seksa itu), maka Kami tetap berkuasa terhadap mereka.

(Az-Zukhruf 43:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:43

43_43

Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu; kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus.

(Az-Zukhruf 43:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:44

43_44

Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada kaummu; dan kamu akan ditanya kelak (tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan).

(Az-Zukhruf 43:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:45

43_45

Dan bertanyalah kepada umat mana-mana Rasul yang Kami telah utuskan sebelummu; pernahkah Kami memberi hukum menetapkan sebarang tuhan untuk disembah, selain dari Allah Yang Maha Pemurah.

(Az-Zukhruf 43:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:46

43_46

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami, kepada Firaun dan kaumnya, lalu ia berkata: "Sesungguhnya aku ini ialah Rasul dari Tuhan sekalian alam".

(Az-Zukhruf 43:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢

43:47

43_47

Maka apabila ia datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan Kami, mereka dengan serta-merta mencemuh dan menggelakkan (apa yang dibawanya) itu.

(Az-Zukhruf 43:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 492 - ٤٩٢