(٤٩١) Muka surat 491


43:23

43_23

Dan demikianlah halnya (orang-orang yang taqlid buta); Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) kepada (penduduk) sesebuah negeri, seseorang Rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami dapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami hanya mengikut jejak mereka sahaja".

(Az-Zukhruf 43:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:24

43_24

Rasul itu berkata: "Adakah (kamu akan menurut juga mereka) walaupun aku membawa kepada kamu agama yang lebih jelas hidayah petunjuknya daripada jalan agama yang kamu dapati datuk nenek kamu menurutnya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya".

(Az-Zukhruf 43:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:25

43_25

Lalu kami balas keingkaran mereka dengan azab yang membinasakan; maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-rasulnya.

(Az-Zukhruf 43:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:26

43_26

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah -

(Az-Zukhruf 43:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:27

43_27

"Yang lain dari Tuhan yang menciptakan daku, kerana sesungguhnya Ia tetap memberi hidayah petunjuk kepadaku".

(Az-Zukhruf 43:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:28

43_28

Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali (kepada tauhid itu, jika ada yang menyeleweng kepada syirik).

(Az-Zukhruf 43:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:29

43_29

(Kebanyakan mereka tidak kembali kepada tauhid, dan Aku pula tidak segerakan azab mereka) bahkan Aku memberikan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran (Al-Quran), dan seorang Rasul yang menerangkan tauhid.

(Az-Zukhruf 43:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:30

43_30

Dan ketika kebenaran (Al-Quran) itu disampaikan kepada mereka, berkatalah mereka: "Sesungguhnya ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya".

(Az-Zukhruf 43:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:31

43_31

Dan (kerana mereka mencemuh Nabi Muhammad) mereka berkata: "(Kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka) sepatutnya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang besar (yang kaya dan berpengaruh) dari salah sebuah dua bandar yang (terkenal) itu?"

(Az-Zukhruf 43:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:32

43_32

(Mengapa pemberian Kami itu mereka ingkarkan?) Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan (perkara-perkara keruhanian dan keagamaan yang menjadi sebesar-besar) rahmat Tuhanmu (wahai Muhammad, seolah-olah Kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja? Mereka tidak ingkarkan): Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini, (setengahnya Kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita); dan juga Kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain; (semuanya itu) supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari (bantuan) setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu (yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat) adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan.

(Az-Zukhruf 43:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١

43:33

43_33

Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu (dalam kekufuran), nescaya Kami jadikan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, bumbung rumah-rumah mereka dari perak, dan tangga-tangga yang mereka naik turun di atasnya (dari perak juga),

(Az-Zukhruf 43:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 491 - ٤٩١