(٤٨٩) Muka surat 489


42:52

42_52

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) - Al-Quran sebagai roh (yang menghidupkan hati perintah Kami; engkau tidak pernah mengetahui (sebelum diwahyukan kepadamu): apakah Kitab (Al-Quran) itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu; akan tetapi Kami jadikan Al-Quran: cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus,

(Asy-Syuura 42:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

42:53

42_53

Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah! Kepada Allah jualah kembali segala urusan.

(Asy-Syuura 42:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

Surah Az-Zukhruf - سورة الزخرف


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


43:1

43_1

Haa, Miim.

(Az-Zukhruf 43:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:2

43_2

Demi Kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran.

(Az-Zukhruf 43:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:3

43_3

Sesungguhnya Kami jadikan Kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal) memahaminya.

(Az-Zukhruf 43:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:4

43_4

Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ibu Suratan di sisi Kami - sangat tinggi (kemuliaannya), lagi amat banyak mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh.

(Az-Zukhruf 43:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:5

43_5

Patutkah Kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu, kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau buruk keadaannya? (Tidak! Kami tidak akan biarkan, bahkan Kami tetap mengingatkan kamu, sama ada kamu mahu menerimanya atau sebaliknya).

(Az-Zukhruf 43:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:6

43_6

Dan (ingatlah), berapa banyak nabi-nabi yang kami telah utuskan kepada umat-umat yang terdahulu zamannya.

(Az-Zukhruf 43:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:7

43_7

Dan tidak ada seseorang Nabi pun yang datang kepada mereka, melainkan mereka mempersenda dan mengejek-ejeknya.

(Az-Zukhruf 43:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:8

43_8

Lalu Kami binasakan orang-orang yang lebih kekuatannya (dan lebih kejam serangannya) daripada mereka; dan telahpun disebutkan (berulang-ulang di dalam Al-Quran) tentang kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang telah lalu.

(Az-Zukhruf 43:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:9

43_9

Dan demi sesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu:" Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Yang menciptakannya ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui".

(Az-Zukhruf 43:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩

43:10

43_10

(Dia lah Tuhan) yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu di bumi jalan-jalan lalu-lalang, supaya kamu mendapat petunjuk (ke arah yang dituju).

(Az-Zukhruf 43:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 489 - ٤٨٩