(٥٠٧) Muka surat 507

Surah Muhammad - سورة محمد


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


47:1

47_1

Orang-orang yang kafir serta menghalangi (dirinya dan orang lain) dari jalan Allah, Allah sia-siakan segala amal mereka.

(Muhammad 47:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:2

47_2

Dan (sebaliknya) orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (s.a.w) - yang ialah kebenaran dari Tuhan mereka, - Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, dan menjayakan keadaan mereka (di dunia dan di akhirat).

(Muhammad 47:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:3

47_3

Berlakunya yang demikian, kerana sesungguhnya orang-orang yang kafir menurut perkara yang salah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman menurut perkara yang benar dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah menerangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat bawaan mereka masing-masing.

(Muhammad 47:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:4

47_4

Dengan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir (dalam peperangan jihad) maka pancunglah lehernya, sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya (serta mengalahkannya) maka tawanlah (mana-mana yang hidup) dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu maka (terserahlah kepada kamu) sama ada hendak memberi kebebasan (kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusnya) atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya. (Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang menceroboh) sehinggalah berakhir peperangan jihad itu (dan lenyaplah sebab-sebab yang memimbulkannya). Demikianlah (diperintahkan kamu melakukannya). Dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah Ia membinasakan mereka (dengan tidak payah kamu memeranginya); tetapi Ia (perintahkan kamu berbuat demikian) kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang golongan yang kufur ingkar (yang mencerobohi kamu). Dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah (mempertahankan agamanya), maka Allah tidak sekali kali akan mensia-siakan amal-amal mereka.

(Muhammad 47:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:5

47_5

Allah akan memimpin mereka yang berjuang (ke jalan mendapat sebaik-baik balasan) dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna (di dunia dan di akhirat)

(Muhammad 47:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:6

47_6

Serta memasukkan mereka ke dalam Syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka.

(Muhammad 47:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:7

47_7

Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu.

(Muhammad 47:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:8

47_8

Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan (Allah) mensia-siakan amal-amal mereka.

(Muhammad 47:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:9

47_9

Berlakunya yang demikian, kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah (mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran), lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka.

(Muhammad 47:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:10

47_10

Maka tidakkah mereka telah mengembara di muka bumi, serta mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Allah telah menghancurkan orang-orang itu; dan orang-orang kafir (yang menurut jejak mereka) akan beroleh akibat-akibat buruk yang seperti itu.

(Muhammad 47:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧

47:11

47_11

Balasan yang demikian, kerana sesungguhnya Allah menjadi Pelindung orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir: tiada sesiapapun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka.

(Muhammad 47:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 507 - ٥٠٧