(٥١١) Muka surat 511

Surah Al-Fat-h - سورة الفتح


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


48:1

48_1

Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai Muhammad) satu jalan kemenangan yang jelas nyata,

(Al-Fat-h 48:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١

48:2

48_2

Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmatNya kepadamu, serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus (dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya).

(Al-Fat-h 48:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١

48:3

48_3

Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan (untuk mencapai kejayaan) dengan sepunuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan (yang tidak ada bandingannya).

(Al-Fat-h 48:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١

48:4

48_4

(Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu) Dia lah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman (semasa mereka meradang terhadap angkara musuh) supaya mereka bertambah iman dan yakin beserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada; pada hal Allah menguasai tentera langit dan bumi (untuk menolong mereka); dan Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Fat-h 48:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١

48:5

48_5

(Allah melakukan yang demikian) supaya ia memasukkan orang-orang yang beriman - lelaki dan perempuan - ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; dengan keadaan kekal mereka di dalamnya, serta menghapuskan dosa-dosa mereka; dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar (untuk mereka);

(Al-Fat-h 48:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١

48:6

48_6

Dan supaya Ia menyeksa orang-orang munafik - lelaki dan perempuan, dan orang-orang musyrik - lelaki dan perempuan, yang menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk (bahawa Ia akan mengecewakan RasulNya). Atas merekalah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman; dan (selain itu) Allah murkai mereka dan melaknatkan mereka serta menyediakan untuk mereka neraka Jahannam; sedang neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

(Al-Fat-h 48:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١

48:7

48_7

Dan Allah menguasai tentera langit dan bumi (untuk menyeksa orang-orang yang derhaka); dan Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Fat-h 48:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١

48:8

48_8

Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (wahai Muhammad) sebagai Rasul yang menjadi saksi (yang diterima keterangannya), dan sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman), serta pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar).

(Al-Fat-h 48:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١

48:9

48_9

(Kami mengutusmu wahai Muhammad) supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan RasulNya, dan supaya kamu kuatkan agamaNya serta memuliakanNya, dan supaya kamu beribadat kepadaNya pada waktu pagi dan petang.

(Al-Fat-h 48:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 511 - ٥١١