(٥٤٢) Muka surat 542

Surah Al-Mujaadalah - سورة المجادلة


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


58:1

58_1

Sesungguhnya Allah telah mendengar (dan memperkenan) aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu (wahai Muhammad) mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah (mengenai perkara yang menyusahkannya), sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

(Al-Mujaadalah 58:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 542 - ٥٤٢

58:2

58_2

Orang-orang yang "ziharkan" isterinya dari kalangan kamu (adalah orang-orang yang bersalah, kerana) isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka (dengan melakukan yang demikian) memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan (ingatlah), sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.

(Al-Mujaadalah 58:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 542 - ٥٤٢

58:3

58_3

Dan orang-orang yang "ziharkan" isterinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan (bahawa isterinya itu haram kepadanya), maka hendaklah (suami itu) memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua (suami isteri) bercampur. Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran (supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu). Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.

(Al-Mujaadalah 58:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 542 - ٥٤٢

58:4

58_4

Kemudian, sesiapa yang tidak dapat (memerdekakan hamba), maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka (suami isteri) itu bercampur. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan RasulNya (dengan mematuhi perintahNya serta menjauhi adat Jahiliyah). Dan itulah batas-batas hukum Allah; dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(Al-Mujaadalah 58:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 542 - ٥٤٢

58:5

58_5

Sesungguhnya orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, mereka tetap ditimpa kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka ditimpa kehinaan; kerana sesungguhnya Kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang menghina,

(Al-Mujaadalah 58:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 542 - ٥٤٢

58:6

58_6

Semasa mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah (pada hari kiamat), lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya. Dan (ingatlah), Allah menjadi Saksi akan tiap-tiap sesuatu.

(Al-Mujaadalah 58:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 542 - ٥٤٢