(٥٤٤) Muka surat 544


58:12

58_12

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah (kepada fakir miskin) sebelum kamu mengadapnya; (pemberian sedekah) itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, (kamu dibenarkan juga mengadapnya mengenai perkara yang tak dapat dielak), kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Mujaadalah 58:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:13

58_13

Adakah kamu takut (akan kemiskinan) kerana kerap kali kamu memberi sedekah sebelum kamu mengadap? Kalau kamu tidak melakukan (perintah) itu, dan Allah pun memaafkan kamu (kerana kamu tidak mampu), maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat (sebagaimana yang sewajibnya), serta taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan segala amalan yang kamu lakukan.

(Al-Mujaadalah 58:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:14

58_14

Tidakkah engkau melihat (bagaimana jahatnya) orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai Allah (dengan sebab kekufuran dan khianatnya)? Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan kaum yang tersebut itu (kerana mereka ialah golongan munafik); dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta, sedang mereka mengetahui (bahawa mereka adalah berdusta).

(Al-Mujaadalah 58:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:15

58_15

Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat; sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan.

(Al-Mujaadalah 58:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:16

58_16

Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai (untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya daripada dirampas atau dibunuh), maka dengan yang demikian dapatlah mereka menghalang (dirinya dan orang lain) dari jalan Allah; oleh itu mereka beroleh azab seksa yang menghina.

(Al-Mujaadalah 58:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:17

58_17

harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Merekalah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya.

(Al-Mujaadalah 58:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:18

58_18

(Setelah nyata kepada orang-orang munafik itu bahawa harta benda dan anak pinaknya tidak dapat memberikan pertolongan), ketika mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah (pada hari kiamat), maka mereka bersumpah kepadaNya (bahawa mereka adalah orang-orang mukmin) sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu; dan mereka menyangka bahawa (dengan berbuat demikian) mereka akan mendapat sesuatu (yang berfaedah kepada mereka). Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya merekalah golongan pendusta.

(Al-Mujaadalah 58:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:19

58_19

Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka, sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati (ajaran dan amaran) Allah; mereka itulah puak Syaitan. Ketahuilah! Bahawa puak Syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi.

(Al-Mujaadalah 58:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:20

58_20

Sesungguhnya orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, mereka termasuk dalam golongan yang amat hina.

(Al-Mujaadalah 58:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤

58:21

58_21

Allah telah menetapkan: "Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasulKu tetap mengalahkan (golongan yang menentang) ". Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha kuasa.

(Al-Mujaadalah 58:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 544 - ٥٤٤