(٥٤٨) Muka surat 548


59:17

59_17

Maka kesudahan keduanya, bahawa mereka ditempatkan di dalam neraka, kekal mereka di dalamnya. Dan yang demikian itulah balasan makhluk-makhluk yang zalim.

(Al-Hasy-r 59:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 548 - ٥٤٨

59:18

59_18

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya); dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan.

(Al-Hasy-r 59:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 548 - ٥٤٨

59:19

59_19

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan (perintah-perintah) Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan (amal-amal yang baik untuk menyelamatkan) diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik - derhaka.

(Al-Hasy-r 59:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 548 - ٥٤٨

59:20

59_20

Tidaklah sama ahli neraka dan ahli Syurga; ahli Syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan (mendapat segala yang diingini).

(Al-Hasy-r 59:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 548 - ٥٤٨

59:21

59_21

Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.

(Al-Hasy-r 59:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 548 - ٥٤٨

59:22

59_22

Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Hasy-r 59:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 548 - ٥٤٨

59:23

59_23

Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya.

(Al-Hasy-r 59:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 548 - ٥٤٨

59:24

59_24

Dia lah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk; Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Hasy-r 59:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 548 - ٥٤٨