(٥٥١) Muka surat 551


60:12

60_12

Wahai Nabi! Apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia, bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik, - maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah mengampuni dosa mereka; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Mumtahanah 60:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 551 - ٥٥١

60:13

60_13

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai Allah, mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada di dalam kubur.

(Al-Mumtahanah 60:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 551 - ٥٥١

Surah As-Saff - سورة الصف


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


61:1

61_1

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, tetap mengucap tasbih kepada Allah; dan Dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(As-Saff 61:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 551 - ٥٥١

61:2

61_2

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya!

(As-Saff 61:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 551 - ٥٥١

61:3

61_3

Amat besar kebenciannya di sisi Allah - kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya.

(As-Saff 61:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 551 - ٥٥١

61:4

61_4

Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.

(As-Saff 61:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 551 - ٥٥١

61:5

61_5

Dan (ingatlah peristiwa) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: " Wahai kaumku! Mengapa kamu menyakiti daku, sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu?" Maka ketika mereka menyeleweng (dari kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya), Allah selewengkan hati mereka (dari mendapat hidayah petunjuk); dan sememangnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik - derhaka.

(As-Saff 61:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 551 - ٥٥١