(٥٥٣) Muka surat 553

Surah Al-Jumu'ah - سورة الجمعة


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


62:1

62_1

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah Yang Menguasai (sekalian alam), Yang Maha Suci, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Jumu'ah 62:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 553 - ٥٥٣

62:2

62_2

Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.

(Al-Jumu'ah 62:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 553 - ٥٥٣

62:3

62_3

Dan juga (telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada) orang-orang yang lain dari mereka, yang masih belum (datang lagi dan tetap akan datang) menghubungi mereka; dan (ingatlah), Allah jualah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Jumu'ah 62:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 553 - ٥٥٣

62:4

62_4

(Pengutusan Nabi Muhammad s.a.w, kepada umat manusia seluruhnya) itu (yang menjadi rahmat) adalah limpah kurnia Allah, diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar.

(Al-Jumu'ah 62:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 553 - ٥٥٣

62:5

62_5

(Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telahpun diterangkan dalam Kitab Taurat tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya, maka) bandingan orang-orang (Yahudi) yang ditanggungjawab dan ditugaskan (mengetahui dan melaksanakan hukum) Kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul bendela Kitab-kitab besar (sedang ia tidak mengetahui kandungannya). Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah; dan (ingatlah), Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim.

(Al-Jumu'ah 62:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 553 - ٥٥٣

62:6

62_6

Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu anggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati (dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika betul kamu orang-orang yang benar!"

(Al-Jumu'ah 62:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 553 - ٥٥٣

62:7

62_7

Dan (sudah tentu) mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.

(Al-Jumu'ah 62:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 553 - ٥٥٣

62:8

62_8

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu; kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, lalu Ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan (serta membalasnya)".

(Al-Jumu'ah 62:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 553 - ٥٥٣