(٥٥٦) Muka surat 556

Surah At-Taghaabun - سورة التغابن


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


64:1

64_1

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah; bagiNyalah kuasa pemerintahan, dan bagiNyalah segala pujian; dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

(At-Taghaabun 64:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦

64:2

64_2

Dia lah yang mengaturkan kejadian kamu; maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman; dan Allah Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan (serta membalas masing-masing).

(At-Taghaabun 64:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦

64:3

64_3

Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat, dan Ia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu; dan kepadaNyalah tempat kembali.

(At-Taghaabun 64:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦

64:4

64_4

Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi; dan Ia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan; dan Allah sentiasa Mengetahui segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada;

(At-Taghaabun 64:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦

64:5

64_5

Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka; dan mereka (pada hari akhirat kelak) beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(At-Taghaabun 64:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦

64:6

64_6

(Balasan) yang demikian itu, kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi Rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, maka mereka berkata:" Patutkah manusia (yang seperti kami - menjadi Rasul untuk) memberi petunjuk kepada kami?" Lalu mereka kufur ingkar serta berpaling (dari kebenaran); dan Allah pun menyatakan tidak berhajatNya (kepada iman dan ketaatan mereka lalu membinasakan mereka); dan Allah sememangnya Maha Kaya, lagi tetap Terpuji.

(At-Taghaabun 64:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦

64:7

64_7

(Di antara sebab-sebab kufur) orang-orang yang kafir (ialah kerana mereka) mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan di bangkitkan (sesudah mati). Katakanlah: "Bahkan, demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya.

(At-Taghaabun 64:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦

64:8

64_8

Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada rasulNya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran - yang Kami turunkan. Dan (ingatlah), Allah Amat Mendalam PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan.

(At-Taghaabun 64:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦

64:9

64_9

(Ingatkanlah) masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan (untuk menerima balasan), - itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Dan (ingatlah), sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; yang demikian itulah kemenangan yang besar.

(At-Taghaabun 64:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 556 - ٥٥٦