(٥٥٧) Muka surat 557


64:10

64_10

Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah ahli neraka, kekallah mereka di dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

(At-Taghaabun 64:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧

64:11

64_11

Tidak ada kesusahan (atau bala bencana) yang menimpa (seseorang) melainkan dengan izin Allah; dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya (untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar); dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

(At-Taghaabun 64:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧

64:12

64_12

Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah; maka kalau kamu berpaling (enggan taat, kamulah yang akan menderita balasannya yang buruk), kerana sesungguhnya kewajipan Rasul Kami hanyalah menyampaikan (perintah-perintah) dengan jelas nyata.

(At-Taghaabun 64:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧

64:13

64_13

Allah, tiada Tuhan melainkan Dia; dan dengan yang demikian, kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri.

(At-Taghaabun 64:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧

64:14

64_14

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu; oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan (mereka) serta mengampunkan kesalahan mereka (maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu), kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(At-Taghaabun 64:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧

64:15

64_15

Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar.

(At-Taghaabun 64:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧

64:16

64_16

Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu; dan dengarlah (akan pengajaran-pengajaranNya) serta taatlah (akan perintah-perintahNya); dan belanjakanlah harta kamu (serta buatlah) kebajikan untuk diri kamu. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.

(At-Taghaabun 64:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧

64:17

64_17

Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas), nescaya Allah akan melipat gandakan balasanNya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu; dan Allah amat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik, lagi Maha Penyabar (untuk memberi peluang kepada golongan yang bersalah supaya bertaubat).

(At-Taghaabun 64:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧

64:18

64_18

Dia lah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, (dan Dia lah jua) yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(At-Taghaabun 64:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 557 - ٥٥٧