(٨٣) Muka surat 83


4:27

4_27

Dan Allah hendak (membersihkan kamu dari dosa dengan) menerima taubat kamu, sedang orang-orang (yang fasik) yang menurut keinginan hawa nafsu (yang diharamkan oleh Allah itu) hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng (dari kebenaran) dengan penyelewengan yang besar bahayanya.

(An-Nisaa' 4:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 83 - ٨٣

4:28

4_28

Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumnya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah.

(An-Nisaa' 4:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 83 - ٨٣

4:29

4_29

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.

(An-Nisaa' 4:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 83 - ٨٣

4:30

4_30

Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka, dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah, (tidak ada sesiapapun yang dapat menghalangnya).

(An-Nisaa' 4:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 83 - ٨٣

4:31

4_31

Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, Kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan (dosa kecil) kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia (syurga).

(An-Nisaa' 4:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 83 - ٨٣

4:32

4_32

Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan mereka) melebihi sebahagian yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran). (Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

(An-Nisaa' 4:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 83 - ٨٣

4:33

4_33

Dan bagi tiap-tiap (lelaki dan perempuan yang telah mati), kami telah tetapkan orang-orang yang berhak mewarisi peninggalannya iaitu ibu bapa dan kerabat yang dekat. Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka (untuk bantu-membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan) maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa Menyaksikan tiap-tiap sesuatu.

(An-Nisaa' 4:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 83 - ٨٣