(٨٩) Muka surat 89


4:66

4_66

Dan sesungguhnya kalau Kami wajibkan kepada mereka (dengan perintah): "Bunuhlah diri kamu sendiri, atau keluarlah dari tempat kediaman kamu", nescaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran (meliputi suruh dan tegah) yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan (iman mereka).

(An-Nisaa' 4:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 89 - ٨٩

4:67

4_67

Dan (setelah mereka berkeadaan demikian), tentulah Kami akan berikan kepada mereka - dari sisi Kami - pahala balasan yang amat besar;

(An-Nisaa' 4:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 89 - ٨٩

4:68

4_68

Dan tentulah Kami pimpin mereka ke jalan yang lurus.

(An-Nisaa' 4:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 89 - ٨٩

4:69

4_69

Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga) bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi, dan orang-orang Siddiqiin, dan orang-orang yang Syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang yang taat).

(An-Nisaa' 4:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 89 - ٨٩

4:70

4_70

Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah; dan cukuplah Allah Yang Maha Mengetahui (akan balasan pahalanya).

(An-Nisaa' 4:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 89 - ٨٩

4:71

4_71

Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah (sebelum kamu menghadapi musuh), kemudian (bila dikehendaki) maralah (ke medan perang) sepuak demi sepuak, atau (jika perlu) maralah serentak beramai-ramai.

(An-Nisaa' 4:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 89 - ٨٩

4:72

4_72

Dan sesungguhnya ada di antara kamu: orang-orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya (juga orang lain, daripada turut mara ke medan perang). Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan (tercedera atau terbunuh) ia berkata: "Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku, kerana aku tidak turut berperang bersama-sama mereka".

(An-Nisaa' 4:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 89 - ٨٩

4:73

4_73

Dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia (kemenangan) dari Allah, sudah tentu ia mengatakan (dengan sesalnya), seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya: "Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar?"

(An-Nisaa' 4:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 89 - ٨٩