(٢٢٩) Muka surat 229


11:63

11_63

Nabi Soleh berkata: "Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu, jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata (mukjzat) dari Tuhanku, dan Ia pula mengurniakan rahmat (pangkat Nabi) kepadaku sebagai pemberian daripadaNya, maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadaNya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan.

(Hud 11:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩

11:64

11_64

" Dan wahai kaumku! Ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda (mukjizat) yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya, (kalau kamu menyakitinya) maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya".

(Hud 11:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩

11:65

11_65

Mereka kemudiannya menyembelih unta itu, lalu berkatalah Nabi Soleh kepada mereka: Bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama tiga hari; tempoh yang demikian itu, ialah suatu janji yang tidak dapat didustakan".

(Hud 11:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩

11:66

11_66

Maka ketika datang azab kami, kami selamatkan Soleh beserta umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami, dan Kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.

(Hud 11:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩

11:67

11_67

Dan orang-orang yang zalim itu, dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing.

(Hud 11:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩

11:68

11_68

(Mereka punah-ranah) seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah! Sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Thamud.

(Hud 11:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩

11:69

11_69

Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim, dengan membawa berita yang mengembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata: "Salam sejahtera kepadamu (wahai Ibrahim)". Nabi Ibrahim menjawab: "Salam sejahtera kepada kamu". Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka: seekor anak lembu yang dipanggang.

(Hud 11:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩

11:70

11_70

Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya) mereka berkata: "Janganlah engkau takut wahai Ibrahim, sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut (untuk membinasakan mereka)".

(Hud 11:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩

11:71

11_71

Dan isterinya pada ketika itu berdiri (mendengar), lalu ia ketawa (kerana hilang perasaan takutnya). Maka Kami pun memberikan berita yang mengembirakan kepadanya (melalui malaikat itu), bahawa ia akan mendapat seorang anak: Ishak, dan sesudah Ishak, (ia pula akan mendapat seorang cucu): Yaakub.

(Hud 11:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 229 - ٢٢٩