(٢٣٢) Muka surat 232


11:89

11_89

Dan wahai kaumku! Janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, atau kaum Nabi Hud, atau kaum Nabi Soleh. Dan kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh dari kamu (kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpa mereka).

(Hud 11:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢

11:90

11_90

Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengasihani, lagi Maha Pengasih".

(Hud 11:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢

11:91

11_91

Mereka berkata: "Wahai Syuaib,! kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu, dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami; dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu (dengan batu hingga mati). Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami!"

(Hud 11:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢

11:92

11_92

Nabi Syuaib berkata: "Wahai kaumku! (Mengapa kamu bersikap demikian)? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia dari pada Allah serta kamu pula jadikan perintahNya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu? Sesungguhnya Tuhanku Amat Meliputi pengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.

(Hud 11:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢

11:93

11_93

" Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu (untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan itu), sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh (untuk mengembangkannya). Kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya, dan siapa pula yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu".

(Hud 11:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢

11:94

11_94

Dan ketika datang (masa perlaksanaan) perintah Kami, Kami selamatkan Nabi Syuaib beserta dengan umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami; dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing.

(Hud 11:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢

11:95

11_95

(Mereka punah-ranah) seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah! kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madyan, sebagaimana binasanya kaum Thamud.

(Hud 11:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢

11:96

11_96

Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan Kami, dan bukti (mukjizat) yang nyata:

(Hud 11:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢

11:97

11_97

Kepada Firaun dan kaumnya; lalu kaum Firaun menurut perintah Firaun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul.

(Hud 11:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 232 - ٢٣٢