(٢٣٦) Muka surat 236


12:5

12_5

Bapanya berkata:" Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khuatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

(Yusuf 12:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:6

12_6

Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarmu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan kepada keluarga Yaakub: sebagaimana Ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu: Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".

(Yusuf 12:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:7

12_7

Demi sesungguhnya! (Kisah) Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya (tentang hal mereka untuk mengambil iktibar).

(Yusuf 12:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:8

12_8

(Kisah itu bermula) ketika saudara-saudara Yusuf berkata (sesama sendiri): "Sesungguhnya Yusuf dan adiknya, lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan (yang ramai dan berguna). Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata."

(Yusuf 12:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:9

12_9

(Ramai di antara mereka berkata):" Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna".

(Yusuf 12:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:10

12_10

Salah seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam pergi, supaya ia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir (yang lalu di situ), kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu".

(Yusuf 12:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:11

12_11

Mereka pun (pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu) berkata: Wahai ayah kami! Mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf, padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya?

(Yusuf 12:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:12

12_12

Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersuka ria makan minum dan bermain-main dengan bebasnya; dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya".

(Yusuf 12:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:13

12_13

Bapa mereka menjawab: "Permergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala, ketika kamu lalai dari mengawalnya ".

(Yusuf 12:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦

12:14

12_14

Mereka berkata: "Kalau dia dimakan oleh serigala, sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi".

(Yusuf 12:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 236 - ٢٣٦