(٢٣٣) Muka surat 233


11:98

11_98

Firaun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka. Dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka.

(Hud 11:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:99

11_99

Dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini, dan pada hari kiamat. (Sebenarnya) laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

(Hud 11:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:100

11_100

Yang demikian, ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri (yang telah dibinasakan), kami ceritakan perihalnya kepadamu (wahai Muhammad). Di antaranya ada yang masih wujud (sisanya yang dapat disaksikan), dan ada pula yang telah hancur lebur (dan hilang lenyap).

(Hud 11:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:101

11_101

Dan tiadalah Kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikitpun pada masa datangnya azab Tuhanmu; dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian sahaja kepada mereka.

(Hud 11:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:102

11_102

Dan demikianlah azab Tuhanmu, apabila ia menimpa (penduduk) negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azabNya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya.

(Hud 11:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:103

11_103

Sesungguhnya pada kejadian yang demikian, ada tanda (yang mendatangkan iktibar) bagi orang yang takut kepada azab akhirat, iaitu hari yang dihimpunkan manusia padanya. Dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk.

(Hud 11:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:104

11_104

Dan tiadalah Kami lambatkan hari kiamat itu melainkan untuk suatu tempoh yang tertentu.

(Hud 11:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:105

11_105

(Pada) masa datangnya (hari kiamat itu), tiadalah seorangpun dapat berkata-kata (untuk membela dirinya atau memohon pertolongan) melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka, dan ada pula yang berbahagia.

(Hud 11:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:106

11_106

Adapun orang-orang yang celaka (disebabkan keingkaran dan maksiatnya), maka di dalam nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ, hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu (seperti suara keldai).

(Hud 11:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:107

11_107

Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu, Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendakiNya.

(Hud 11:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣

11:108

11_108

Adapun orang-orang yang berbahagia (disebabkan imannya dan taatnya), maka di dalam Syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus.

(Hud 11:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 233 - ٢٣٣