(٢٣٥) Muka surat 235


11:118

11_118

Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan.

(Hud 11:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

11:119

11_119

Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka bersatu di dalam agama Allah)); dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia (yang berdosa)".

(Hud 11:119) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

11:120

11_120

Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-rasul itu, kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman.

(Hud 11:120) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

11:121

11_121

Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman: "Buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya (dari perbuatan ingkar itu). Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan (nasihat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami).

(Hud 11:121) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

11:122

11_122

Dan tunggulah (akibat yang buruk yang akan menimpa kamu)! Sesungguhnya kami juga menunggu (akan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami)".

(Hud 11:122) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

11:123

11_123

Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi dan kepadaNyalah dikembalikan segala urusan. Oleh itu, sembahlah akan Dia serta berserahlah kepadaNya. Dan (ingatlah), Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.

(Hud 11:123) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

Surah Yusuf - سورة يوسف


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


12:1

12_1

Alif, Laam, Raa'. Ini ialah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran.

(Yusuf 12:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

12:2

12_2

Sesungguhnya Kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal untuk) memahaminya.

(Yusuf 12:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

12:3

12_3

Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) seindah-indah kisah dengan jalan Kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu, adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya.

(Yusuf 12:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥

12:4

12_4

(Ingatlah peristiwa) ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya: "Wahai ayahku! Sesungguhnya aku mimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan; aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku".

(Yusuf 12:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 235 - ٢٣٥