(٣٧٩) Muka surat 379


27:23

27_23

"Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan ia telah diberikan kepadanya (serba sedikit) dari tiap-tiap sesuatu (yang diperlukan) dan ia pula mempunyai singgahsana yang besar.

(An-Naml 27:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:24

27_24

"Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah, dan Syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan (syirik) mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan (yang benar); oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk, -

(An-Naml 27:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:25

27_25

"(Mereka dihalangi oleh Syaitan) supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan.

(An-Naml 27:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:26

27_26

"Allah! - Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar ".

(An-Naml 27:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:27

27_27

Nabi Sulaiman berkata: Kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya, adakah benar apa yang engkau katakan itu, ataupun engkau dari golongan yang berdusta.

(An-Naml 27:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:28

27_28

"Pergilah bawa suratku ini, serta campakkanlah kepada mereka, kemudian berundurlah dari mereka; dalam pada itu perhatikanlah apa tindak balas mereka".

(An-Naml 27:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:29

27_29

(Setelah membaca surat itu), berkatalah raja perempuan negeri Saba': "Wahai ketua-ketua kamu! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia.

(An-Naml 27:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:30

27_30

"Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman, dan kandungannya (seperti berikut): `Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,

(An-Naml 27:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:31

27_31

" `Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku, dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri (beriman dan mematuhi ajaran agama Allah). ' "

(An-Naml 27:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:32

27_32

Raja perempuan itu berkata lagi: "Wahai ketua-ketua kaum, berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini; aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya".

(An-Naml 27:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:33

27_33

Mereka menjawab: Kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani merempuh peperangan; dan perkara itu (walau bagaimanapun) terserahlah kepadamu; oleh itu fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan.

(An-Naml 27:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:34

27_34

Raja perempuan itu berkata: "Sesungguhnya raja-raja, apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya, dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hina-dina; dan sedemikian itulah mereka akan lakukan.

(An-Naml 27:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩

27:35

27_35

"Dan bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka, kemudian aku akan menunggu, apakah balasan yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita"

(An-Naml 27:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 379 - ٣٧٩