(٣٧٥) Muka surat 375


26:184

26_184

"Dan (sebaliknya) berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu".

(Asy-Syu'araa' 26:184) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:185

26_185

Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini (hai Syuaib) hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir.

(Asy-Syu'araa' 26:185) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:186

26_186

"Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta.

(Asy-Syu'araa' 26:186) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:187

26_187

Oleh itu, gugurkanlah atas kami ketul-ketul (yang membinasakan) dari langit, jika betul engkau dari orang-orang yang benar!"

(Asy-Syu'araa' 26:187) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:188

26_188

Nabi Syuaib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan".

(Asy-Syu'araa' 26:188) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:189

26_189

Maka mereka tetap juga mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung; sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar - (huru-haranya).

(Asy-Syu'araa' 26:189) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:190

26_190

Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:190) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:191

26_191

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:191) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:192

26_192

Dan sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:192) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:193

26_193

Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah.

(Asy-Syu'araa' 26:193) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:194

26_194

Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia).

(Asy-Syu'araa' 26:194) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:195

26_195

(Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata.

(Asy-Syu'araa' 26:195) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:196

26_196

Dan sesungguhnya Al-Quran (tersebut juga perihalnya dan sebahagian dari pengajaran-pengajarannya) di dalam Kitab-kitab agama orang-orang yang telah lalu.

(Asy-Syu'araa' 26:196) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:197

26_197

(Tidakkah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu) dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendita-pendita agama Bani lsrail mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu?

(Asy-Syu'araa' 26:197) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:198

26_198

Dan sekiranya Kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab,

(Asy-Syu'araa' 26:198) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:199

26_199

Kemudian ia (dikurniakan Tuhan dapat) membacakannya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan itu daripada Tuhan.

(Asy-Syu'araa' 26:199) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:200

26_200

Demikianlah Kami masukkan perasaan (kufur ingkar) itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa - tidak percayakan Al-Quran.

(Asy-Syu'araa' 26:200) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:201

26_201

Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya,

(Asy-Syu'araa' 26:201) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:202

26_202

Lalu azab itu datang menimpa mereka secara mengejut, dengan tidak mereka menyedarinya.

(Asy-Syu'araa' 26:202) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:203

26_203

Maka (pada saat itu) mereka akan berkata (dengan menyesal): "Dapatkah kiranya kami diberi tempoh?"

(Asy-Syu'araa' 26:203) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:204

26_204

(Kalaulah demikian keadaan mereka) maka patutkah mereka meminta disegerakan azab Kami?

(Asy-Syu'araa' 26:204) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:205

26_205

Bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad)? Jika Kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun,

(Asy-Syu'araa' 26:205) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥

26:206

26_206

Kemudian mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada mereka,

(Asy-Syu'araa' 26:206) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 375 - ٣٧٥