(٣٧٤) Muka surat 374


26:160

26_160

(Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).

(Asy-Syu'araa' 26:160) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:161

26_161

Ketika saudara mereka - Nabi Lut, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

(Asy-Syu'araa' 26:161) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:162

26_162

"Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

(Asy-Syu'araa' 26:162) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:163

26_163

"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

(Asy-Syu'araa' 26:163) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:164

26_164

"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:164) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:165

26_165

"Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia,

(Asy-Syu'araa' 26:165) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:166

26_166

"Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (Kamu orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyaKan haiwan)!"

(Asy-Syu'araa' 26:166) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:167

26_167

Mereka menjawab: "Sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut (daripada mencaci dan menyalahkan kami), nescaya engkau akan diusir keluar!"

(Asy-Syu'araa' 26:167) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:168

26_168

Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan perbuatan kamu yang keji itu".

(Asy-Syu'araa' 26:168) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:169

26_169

(Nabi Lut berdoa): "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan (yang jahat) itu."

(Asy-Syu'araa' 26:169) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:170

26_170

Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya - semuanya

(Asy-Syu'araa' 26:170) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:171

26_171

Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena azab itu.

(Asy-Syu'araa' 26:171) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:172

26_172

Kemudian Kami hancurkan yang lain (yang menentang Nabi Lut).

(Asy-Syu'araa' 26:172) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:173

26_173

Dan Kami hujani mereka dengan hujan (azab yang membinasakan); maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran.

(Asy-Syu'araa' 26:173) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:174

26_174

Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:174) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:175

26_175

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:175) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:176

26_176

(Demikian juga) penduduk "Aikah" telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).

(Asy-Syu'araa' 26:176) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:177

26_177

Ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

(Asy-Syu'araa' 26:177) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:178

26_178

"Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

(Asy-Syu'araa' 26:178) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:179

26_179

"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

(Asy-Syu'araa' 26:179) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:180

26_180

"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:180) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:181

26_181

"Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupak-gantang, dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain.

(Asy-Syu'araa' 26:181) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:182

26_182

"Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya.

(Asy-Syu'araa' 26:182) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤

26:183

26_183

"Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi.

(Asy-Syu'araa' 26:183) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 374 - ٣٧٤