(٣٧٠) Muka surat 370


26:61

26_61

Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, berkatalah orang-orang Nabi Musa: "Sesungguhnya kita akan dapat ditawan".

(Asy-Syu'araa' 26:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:62

26_62

Nabi Musa menjawab: "Tidak! Jangan fikir (akan berlaku yang demikian)! Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku (dengan pemuliharaan dan pertolonganNya), Ia akan menunjuk jalan kepadaku".

(Asy-Syu'araa' 26:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:63

26_63

Lalu Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Pukulah laut itu dengan tongkatmu". (Setelah dipukul) maka terbelahlah laut itu (kepada beberapa bahagian), lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar.

(Asy-Syu'araa' 26:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:64

26_64

Dan Kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ.

(Asy-Syu'araa' 26:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:65

26_65

Dan Kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama dengannya, semuanya.

(Asy-Syu'araa' 26:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:66

26_66

Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain (yang mengejarnya).

(Asy-Syu'araa' 26:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:67

26_67

Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan (dalam pada itu), kebanyakkan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:68

26_68

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:69

26_69

Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim.

(Asy-Syu'araa' 26:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:70

26_70

Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apa yang kamu sembah?"

(Asy-Syu'araa' 26:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:71

26_71

Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala, maka (kerana memuliakannya) kami berkekalan menyembahnya".

(Asy-Syu'araa' 26:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:72

26_72

Nabi Ibrahim bertanya: "Adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya?

(Asy-Syu'araa' 26:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:73

26_73

"Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?"

(Asy-Syu'araa' 26:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:74

26_74

Mereka menjawab: "(Tidak satupun!) Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian".

(Asy-Syu'araa' 26:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:75

26_75

Nabi Ibrahim berkata: "Sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? -

(Asy-Syu'araa' 26:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:76

26_76

"(Yang sekian lama disembah oleh) kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu?

(Asy-Syu'araa' 26:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:77

26_77

"(Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhKu, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian alam;

(Asy-Syu'araa' 26:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:78

26_78

"Tuhan yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dia lah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku;

(Asy-Syu'araa' 26:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:79

26_79

"Dan Tuhan yang Dia lah jua memberiku makan dan memberi minum,

(Asy-Syu'araa' 26:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:80

26_80

"Dan apabila aku sakit, maka Dia lah yang menyembuhkan penyakitku;

(Asy-Syu'araa' 26:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:81

26_81

"Dan (Dia lah) yang mematikan daku, kemudian Ia menghidupkan daku;

(Asy-Syu'araa' 26:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:82

26_82

"Dan (Dia lah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat;

(Asy-Syu'araa' 26:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠

26:83

26_83

"Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh;

(Asy-Syu'araa' 26:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 370 - ٣٧٠