(٣٦٨) Muka surat 368


26:20

26_20

Nabi Musa berkata: "Aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk.

(Asy-Syu'araa' 26:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:21

26_21

"Lalu aku melarikan diri dari kamu, ketika aku merasa takut kepada kamu; kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan agama, dan menjadikan daku seorang RasulNya.

(Asy-Syu'araa' 26:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:22

26_22

"Dan budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israil.

(Asy-Syu'araa' 26:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:23

26_23

Firaun berkata (dengan sombongnya): "Dan apa dia Tuhan sekalian alam itu?"

(Asy-Syu'araa' 26:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:24

26_24

Nabi Musa menjawab. "Dia lah yang memiliki dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, - kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan dengan berdalil maka inilah jalannya".

(Asy-Syu'araa' 26:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:25

26_25

Firaun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya: "Tidakkah kamu dengar (apa yang dikatakan olehnya)?"

(Asy-Syu'araa' 26:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:26

26_26

Nabi Musa menegaskan lagi: "Dia lah Tuhan yang memiliki dan memelihara kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu."

(Asy-Syu'araa' 26:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:27

26_27

Firaun berkata (kepada orang-orangnya): "Sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini, sungguh gila?"

(Asy-Syu'araa' 26:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:28

26_28

Nabi Musa (menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaanNya dengan) berkata: "Dia lah yang memiliki dan menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antara keduanya; kalau kamu orang-orang yang berakal tentulah memahamiNya!"

(Asy-Syu'araa' 26:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:29

26_29

Firaun berkata: "Demi sesungguhnya! Jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan".

(Asy-Syu'araa' 26:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:30

26_30

Nabi Musa menjawab: "Adakah (engkau akan memenjarakan daku juga) walau pun aku membawa kepadamu sesuatu bukti yang jelas nyata?"

(Asy-Syu'araa' 26:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:31

26_31

Firaun berkata: "Kalau demikian, bawalah bukti itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar".

(Asy-Syu'araa' 26:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:32

26_32

Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata.

(Asy-Syu'araa' 26:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:33

26_33

Dan ia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih (bersinar-sinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

(Asy-Syu'araa' 26:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:34

26_34

Firaun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada dikelilingnya: "Sesungguhnya orang ini (Musa) ialah seorang ahli sihir yang mahir.

(Asy-Syu'araa' 26:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:35

26_35

"Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, maka apa yang kamu syorkan?"

(Asy-Syu'araa' 26:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:36

26_36

Mereka berkata: "Tangguhkanlah dahulu (sebarang tindakan) terhadapnya dan terhadap saudaranya, serta hantarkanlah ke bandar-bandar (negeri Mesir) orang-orang yang mengumpulkan (ahli-ahli sihir),

(Asy-Syu'araa' 26:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:37

26_37

"Supaya mereka membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir".

(Asy-Syu'araa' 26:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:38

26_38

Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir itu pada satu masa yang ditentukan, pada hari (perayaan) yang termaklum.

(Asy-Syu'araa' 26:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨

26:39

26_39

Dan dikatakan kepada orang ramai: "Berkumpulah kamu semuanya;.

(Asy-Syu'araa' 26:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 368 - ٣٦٨