(٣٦٥) Muka surat 365


25:56

25_56

Dan tidaklah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar).

(Al-Furqaan 25:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:57

25_57

Katakanlah: "Aku tidak meminta kepada kamu sebarang balasan bagi apa yang aku sampaikan kepada kamu, selain daripada berimannya seseorang yang mahu mendapatkan jalan sampainya kepada keredaan Allah".

(Al-Furqaan 25:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:58

25_58

Dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan Yang Hidup, yang tidak mati; serta bertasbihlah dengan memujiNya; dan cukuplah Ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambaNya;

(Al-Furqaan 25:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:59

25_59

Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy, Ialah Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah); maka bertanyalah akan hal itu kepada Yang Mengetahuinya.

(Al-Furqaan 25:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:60

25_60

Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang musyrik itu): "Sujudlah kamu kepada Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah)!" Mereka bertanya: "Dan siapakah Ar-Rahman itu? Patutkah kami sujud kepada apa sahaja yang engkau perintahkan kami?" Dan perintah yang demikian, menjadikan mereka bertambah liar ingkar.

(Al-Furqaan 25:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:61

25_61

Maha Berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit, tempat-tempat peredaran bintang, dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi.

(Al-Furqaan 25:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:62

25_62

Dan Dia lah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat (memikirkan kebesaranNya), atau mahu bersyukur (akan nikmat-nikmatNya itu).

(Al-Furqaan 25:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:63

25_63

Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhaiNya), ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini;

(Al-Furqaan 25:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:64

25_64

Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri,

(Al-Furqaan 25:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:65

25_65

Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami, sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengerikan

(Al-Furqaan 25:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:66

25_66

Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk

(Al-Furqaan 25:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥

25:67

25_67

Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.

(Al-Furqaan 25:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 365 - ٣٦٥