(٣٦٢) Muka surat 362


25:21

25_21

Dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui Kami: "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita, atau kita dapat melihat Tuhan kita?" Demi sesungguhnya, mereka telah bersikap sombong angkuh dalam diri mereka sendiri, dan telah melampaui batas dengan cara yang sebesar-besarnya.

(Al-Furqaan 25:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:22

25_22

(Ingatkanlah) hari mereka melihat malaikat, pada hari itu tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang bersalah (bahkan sebaliknya), dan mereka akan berkata: "Semoga kita jauh - dijauhkan (dari sebarang keadaan yang buruk)".

(Al-Furqaan 25:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:23

25_23

Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal (yang mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan.

(Al-Furqaan 25:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:24

25_24

Ahli-ahli Syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya, dan lebih elok tempat rehatnya.

(Al-Furqaan 25:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:25

25_25

Dan (sebutkanlah perihal) hari segala langit pecah-belah (disertakan) dengan kumpulan awan (yang berisi malaikat), dan (pada hari yang tersebut) diturunkan malaikat itu dengan cara berpasuk-pasukan.

(Al-Furqaan 25:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:26

25_26

Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah Yang Maha melimpah rahmatNya, dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir.

(Al-Furqaan 25:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:27

25_27

Dan (ingatkanlah) perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya (marahkan dirinya sendiri) sambil berkata: "Alangkah baiknya kalau aku (di dunia dahulu) mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul?

(Al-Furqaan 25:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:28

25_28

"Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si dia itu menjadi sahabat karib!

(Al-Furqaan 25:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:29

25_29

"Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan (Al-Quran) setelah ia disampaikan kepadaku. Dan adalah Syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia (yang menjadikan dia sahabat karibnya)".

(Al-Furqaan 25:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:30

25_30

Dan berkatalah Rasul: "Wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai".

(Al-Furqaan 25:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:31

25_31

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari kalangan orang-orang yang bersalah; dan cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) menjadi Pemimpin (ke jalan mengalahkan mereka) serta menjadi Penolong (bagimu terhadap mereka).

(Al-Furqaan 25:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢

25:32

25_32

Dan orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali (dengan sekaligus)?" Al-Quran diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana Kami hendak menetapkan hatimu (wahai Muhammad) dengannya, dan Kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu.

(Al-Furqaan 25:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 362 - ٣٦٢