(٣٦٠) Muka surat 360


25:3

25_3

Dan mereka (yang kafir) mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai tuhan-tuhan, yang tidak dapat mencipta sesuatupun, bahkan benda-benda itu diciptakan (oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi); dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau sesuatu faedah untuk dirinya sendiri; dan tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan, atau pun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati.

(Al-Furqaan 25:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠

25:4

25_4

Dan orang-orang yang kafir itu berkata: "(Al-Quran) ini hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad, dan ia dibantu membuatnya oleh kaum yang lain". Maka (dengan kata-kata itu) sesungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta.

(Al-Furqaan 25:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠

25:5

25_5

Dan mereka berkata lagi: "Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala, yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan, kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang (untuk dihafaznya)".

(Al-Furqaan 25:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠

25:6

25_6

Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi; sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Furqaan 25:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠

25:7

25_7

Dan mereka pula berkata: "Mengapa Rasul ini makan minum dan berjalan di pasar-pasar (seperti manusia yang lain)? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya (sebagai saksi yang membenarkannya).

(Al-Furqaan 25:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠

25:8

25_8

"Atau diberikan perbendaharaan harta benda kepadanya, atau ia mempunyai sebuah kebun untuk ia makan hasilnya". Dan orang-orang yang zalim itu berkata pula (kepada orang-orang yang beriman): "Sebenarnya kamu hanyalah menurut seorang yang tidak siuman".

(Al-Furqaan 25:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠

25:9

25_9

Lihatlah (Wahai Muhammad) bagaimana mereka membuat untukmu berbagai misal perbandingan (yang bukan-bukan), dengan sebab itu sesatlah mereka, sehingga mereka tidak mendapat jalan petunjuk.

(Al-Furqaan 25:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠

25:10

25_10

Maha Berkat Tuhan yang jika Ia kehendaki tentulah Ia akan mengadakan untukmu (di dunia ini) sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka katakan itu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta mengadakan untukmu istana-istana (yang tersergam indah).

(Al-Furqaan 25:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠

25:11

25_11

(Mereka bukan sahaja mendustakanmu) bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat; dan Kami telah sediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat itu, api yang menjulang-julang.

(Al-Furqaan 25:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 360 - ٣٦٠