(٣٦٤) Muka surat 364


25:44

25_44

Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami (apa yang engkau sampaikan kepada mereka)? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan (bawaan) mereka lebih sesat lagi.

(Al-Furqaan 25:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:45

25_45

Tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu? - bagaimana Ia menjadikan bayang-bayang itu terbentang (luas kawasannya) dan jika Ia kehendaki tentulah Ia menjadikannya tetap (tidak bergerak dan tidak berubah)! Kemudian Kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu;

(Al-Furqaan 25:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:46

25_46

Kemudian Kami tarik balik bayang-bayang itu kepada Kami, dengan beransur-ansur.

(Al-Furqaan 25:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:47

25_47

Dan Dia lah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian, dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki.

(Al-Furqaan 25:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:48

25_48

Dan Dia lah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya, dan Kami menurunkan dari langit: air yang bersih suci,

(Al-Furqaan 25:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:49

25_49

Untuk Kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk Kami, khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai.

(Al-Furqaan 25:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:50

25_50

Dan demi sesungguhnya! Kami telah berulang-ulang kali menyebarkan hujjah-hujjah di antara manusia melalui Al-Quran supaya mereka berfikir (mengenalku serta bersyukur); dalam pada itu kebanyakan manusia tidak mahu melainkan berlaku kufur.

(Al-Furqaan 25:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:51

25_51

Dan kalau Kami kehendaki, tentulah Kami utuskan dalam tiap-tiap negeri, seorang Rasul pemberi amaran.

(Al-Furqaan 25:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:52

25_52

Oleh itu, janganlah engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

(Al-Furqaan 25:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:53

25_53

Dan Dia lah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan, yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit; serta Ia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya.

(Al-Furqaan 25:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:54

25_54

Dan Dia lah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya (mempunyai) titisan baka dan penalian keluarga (persemendaan); dan sememangnya tuhanmu berkuasa (menciptakan apa jua yang dikehendakiNya).

(Al-Furqaan 25:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤

25:55

25_55

Dan mereka (yang musyrik) menyembah benda-benda yang lain dari Allah, yang tidak memberi manfaat kepada mereka (yang menyembahnya) dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka (yang tidak menyembahnya); dan orang yang kafir selalu menjadi pembantu (bagi golongannya yang kafir) untuk menderhaka kepada tuhannya.

(Al-Furqaan 25:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 364 - ٣٦٤