(٣٦٦) Muka surat 366


25:68

25_68

Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya;

(Al-Furqaan 25:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:69

25_69

Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan, -

(Al-Furqaan 25:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:70

25_70

Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu, Allah akan menggantikan (pada tempat) kejahatan mereka dengan kebaikan; dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Furqaan 25:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:71

25_71

Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya (dengan itu) ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat;

(Al-Furqaan 25:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:72

25_72

Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya.

(Al-Furqaan 25:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:73

25_73

Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta.

(Al-Furqaan 25:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:74

25_74

Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.

(Al-Furqaan 25:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:75

25_75

Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di Syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,

(Al-Furqaan 25:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:76

25_76

Mereka kekal di dalam Syurga itu; amatlah eloknya Syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal.

(Al-Furqaan 25:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦

25:77

25_77

Katakanlah (wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar): "Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepadaNya; (apabila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa ibadatnya) maka sesungguhnya kamu telahpun menyalahi (ketetapan Tuhanku itu); dengan yang demikian, sudah tentu balasan azab (disebabkan kamu menyalahi itu) akan menimpa kamu".

(Al-Furqaan 25:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 366 - ٣٦٦