(٣٦٣) Muka surat 363


25:33

25_33

Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya (untuk menangkis segala yang mereka katakan itu).

(Al-Furqaan 25:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:34

25_34

Orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke neraka Jahannam (dengan tertiarap) atas mukanya, merekalah orang-orang yang amat buruk keadaannya dan amat sesat jalannya.

(Al-Furqaan 25:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:35

25_35

Dan sesungguhnya Kami telah berikan Kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan Kami lantik saudaranya Nabi Harun, sebagai menteri bersamanya.

(Al-Furqaan 25:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:36

25_36

Lalu Kami perintahkan: "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami"; maka (kesudahannya) Kami binasakan kaum itu sehancur-hancurnya.

(Al-Furqaan 25:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:37

25_37

Dan (demikian juga) kaum Nabi Nuh, ketika mereka mendustakan Rasul-rasul Kami, Kami tenggelamkan mereka, dan Kami jadikan mereka satu tanda (yang menjadi contoh) bagi umat manusia; dan Kami sediakan bagi sesiapa yang zalim; azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(Al-Furqaan 25:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:38

25_38

Dan (demikian juga Kami telah binasakan) Aad dan Thamud serta Ashaabur-Rassyi dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut itu.

(Al-Furqaan 25:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:39

25_39

Dan masing-masing, telah Kami berikan kepadanya contoh tauladan yang mendatangkan iktibar, dan masing-masing telah Kami hancurkan sehancur-hancurnya.

(Al-Furqaan 25:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:40

25_40

Dan demi sesungguhnya, mereka (yang menentangmu wahai Muhammad) telah melalui bandar yang telah dihujani (dengan) azab yang buruk, maka (mengapa mereka masih berdegil), tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? (Mereka tidak fikirkan yang demikian itu satu balasan kufur) bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan hidup semula (untuk menerima balasan).

(Al-Furqaan 25:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:41

25_41

Dan apabila mereka melihatmu (wahai Muhammad), mereka hanyalah menjadikanmu ejek-ejekan (sambil mereka berkata): "Inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai RasulNya?

(Al-Furqaan 25:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:42

25_42

"Sebenarnya ia hampir-hampir dapat menyesatkan kami dari tuhan-tuhan kami, jika tidaklah kerana kami tetap teguh menyembahnya". Dan mereka akan mengetahui kelak ketika mereka melihat azab seksa: siapakah yang sebenar-benarnya sesat jalannya.

(Al-Furqaan 25:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣

25:43

25_43

Nampakkah (wahai Muhammad) keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat?

(Al-Furqaan 25:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 363 - ٣٦٣