(٣٦٧) Muka surat 367

Surah Asy-Syu'araa' - سورة الشعراء


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


26:1

26_1

Taa, Siin, Miim.

(Asy-Syu'araa' 26:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:2

26_2

Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata.

(Asy-Syu'araa' 26:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:3

26_3

Jangan-jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu dengan menanggung dukacita, kerana mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:4

26_4

Kalau Kami mahu, tentulah Kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat dari langit, yang menjadikan mereka tunduk kepadanya.

(Asy-Syu'araa' 26:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:5

26_5

Dan tidak datang kepada mereka peringatan serta pengajaran yang baharu dari (Allah) Ar-Rahman, melainkan mereka tetap berpaling mengingkarinya.

(Asy-Syu'araa' 26:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:6

26_6

Oleh kerana mereka telah mendustakan Al-Quran, maka sudah tentu akan datang kepada mereka berita-berita (azab) mengenai perkara yang mereka ejek-ejek itu.

(Asy-Syu'araa' 26:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:7

26_7

Masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi, berapa banyak kami tumbuhkan padanya dari berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat?

(Asy-Syu'araa' 26:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:8

26_8

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat pengurniaan Allah); dan (dalam pada itu), kebanyakan mereka tidak juga beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:9

26_9

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:10

26_10

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu menyeru Nabi Musa: "Hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim, -

(Asy-Syu'araa' 26:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:11

26_11

"Iaitu kaum Firaun; tidakkah mereka mahu mengawal diri dari kemurkaanKu?"

(Asy-Syu'araa' 26:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:12

26_12

Nabi Musa merayu dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan daku.

(Asy-Syu'araa' 26:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:13

26_13

"Dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku; oleh itu utuskanlah perintahMu kepada Harun (supaya ia membantuku).

(Asy-Syu'araa' 26:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:14

26_14

"Dan lagi mereka ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku; oleh itu aku takut mereka akan membunuhku".

(Asy-Syu'araa' 26:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:15

26_15

Allah berfirman: "Jangan! Jangan fikir (akan berlaku apa yang engkau bimbangkan itu)! Oleh itu pergilah kamu berdua membawa mukjizat-mukjizat Kami (yang membuktikan kebenaran kamu); sesungguhnya Kami ada bersama-sama kamu: mendengar.

(Asy-Syu'araa' 26:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:16

26_16

"Maka pergilah kamu kepada Firaun, kemudian katakanlah kepadanya: sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:17

26_17

"Menyuruhmu membebaskan kaum Bani Israil mengikut kami".

(Asy-Syu'araa' 26:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:18

26_18

Firaun menjawab: "Bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan kami semasa engkau kanak-kanak yang baharu lahir, serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu?

(Asy-Syu'araa' 26:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧

26:19

26_19

"Dan (bukankah) engkau telah melakukan satu perbuatan (jenayah) yang telah engkau lakukan dan (dengan itu) engkau dari orang-orang yang tidak mengenang budi?"

(Asy-Syu'araa' 26:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 367 - ٣٦٧