(٣٧٦) Muka surat 376


26:207

26_207

(Tentulah) kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak dapat memberikan mereka sebarang pertolongan.

(Asy-Syu'araa' 26:207) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:208

26_208

Dan tiadalah Kami membinasakan mana-mana negeri (yang telah dibinasakan itu), melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu, Rasul-rasul pemberi amaran.

(Asy-Syu'araa' 26:208) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:209

26_209

Memperingatkan mereka; dan Kami tidak sekali-kali berlaku zalim.

(Asy-Syu'araa' 26:209) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:210

26_210

Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh Syaitan-syaitan.

(Asy-Syu'araa' 26:210) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:211

26_211

Dan tidak layak bagi Syaitan-syaitan itu berbuat demikian, dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya.

(Asy-Syu'araa' 26:211) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:212

26_212

Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh Malaikat.

(Asy-Syu'araa' 26:212) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:213

26_213

Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, akibatnya engkau akan menjadi dari golongan yang dikenakan azab seksa.

(Asy-Syu'araa' 26:213) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:214

26_214

Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.

(Asy-Syu'araa' 26:214) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:215

26_215

Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:215) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:216

26_216

Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan!"

(Asy-Syu'araa' 26:216) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:217

26_217

Dan berserahlah kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,

(Asy-Syu'araa' 26:217) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:218

26_218

Yang melihatmu semasa engkau berdiri (mengerjakan sembahyang),

(Asy-Syu'araa' 26:218) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:219

26_219

Dan (melihat) gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud.

(Asy-Syu'araa' 26:219) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:220

26_220

Sesungguhnya Dia lah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Asy-Syu'araa' 26:220) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:221

26_221

Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu, kepada siapakah Syaitan-syaitan itu selalu turun?

(Asy-Syu'araa' 26:221) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:222

26_222

Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa,

(Asy-Syu'araa' 26:222) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:223

26_223

Yang mendengar bersungguh-sungguh (apa yang disampaikan oleh Syaitan-syaitan itu), sedang kebanyakan beritanya adalah dusta.

(Asy-Syu'araa' 26:223) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:224

26_224

Dan Ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat - tidak berketentuan hala.

(Asy-Syu'araa' 26:224) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:225

26_225

Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap lembah (khayal dan angan-angan kosong)?

(Asy-Syu'araa' 26:225) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:226

26_226

Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya?

(Asy-Syu'araa' 26:226) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦

26:227

26_227

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan penyair-penyair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. Dan (ingatlah), orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, akan mengetahui kelak, ke tempat mana, mereka akan kembali.

(Asy-Syu'araa' 26:227) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 376 - ٣٧٦